ת"א 34473-01-22 שורצמן ואח' נ' פינקל ואח'

אולי יעניין אותך גם

נדחתה בקשה להתיר חקירה נגדית בהיוועדות חזותית מארגנטינה (החלטה, מחוזי מרכז-לוד, השופטת שרון גלר):

העובדות: בקשה לפי תקנה 72 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשע"ט-2018, כי חקירתו הנגדית של המבקש 1 על תצהיר עדותו הראשית תתקיים בהיוועדות חזותית (VC), ממקום מושבו בארגנטינה. ברקע לבקשה תביעה כספית חוזית בין הצדדים, בנוגע להתקשרות למכירת ושיווק בשר, שעלתה על שרטון. המבקש, המתגורר בארגנטינה, עוסק בשחיטה ומכירת בשר והמשיבים עוסקים בשיווק בשר בישראל. תביעת המשיבים נגד המבקשים הפכה לתביעה העיקרית לאחר שתביעת המבקש נמחקה, כיוון שלא הגיע ארצה לישיבת ההוכחות.

נפסק: אין להיעתר לבקשה. דרך המלך לשמיעת עדויות וקיום חקירות היא כי אלו יערכו באולם ביהמ"ש, על מנת לאפשר לו להתרשם ממכלול העדות וממהימנות העדים באופן ישיר ובלתי אמצעי. תקנה 72 מסדירה את התנאים שעל ביהמ"ש לשקול בעת בחינת בקשה לשמיעת עדות בדרך של היוועדות חזותית. הנטל על בעל דין או עד המבקש לקיים חקירה בהיוועדות חזותית מוטל הוא להוכיח כי הגעתו "תקשה עליו מאוד". מדובר בהרמת הנטל להוכחת הגרסה העובדתית הניצבת ביסוד הבקשה, כאשר הדרך להוכחת גרסה זו היא באמצעות תצהיר כדין לתמיכה בעובדות הבקשה. הבקשה מתמקדת בקשיי המבקש להגיע ארצה בשני היבטים - כלכלי ורפואי. מדובר בטיעון עובדתי הן לעניין הקשיים הכלכליים והן לעניין הרפואיים, שאינו מגובה בתצהיר כדין ואף לא באסמכתאות מספקות. לרשות המבקש עמד די זמן לצורך הגשת בקשתו ותמיכתה בתצהיר. הבקשה אף אינה מבוססת ומפורטת דיה לגופה. המבקש הגיע ארצה מספר פעמים בשנים האחרונות וזאת למרות שנטען כי אין מדובר במצב רפואי חדש. המבקש הוא שנקט בהליך לראשונה, כשהגיש את תביעתו בישראל ולא נמנע מהגשתה למרות קשייו הנטענים בהגעה ארצה.