רמ"ש 4885-12-23 א' ב' נ' ג' ד'

אולי יעניין אותך גם

זכות יורשת לעיין בחשבונות הבנק של אמה המנוחה, לצורך התנגדות לצוואה (פסק-דין, מחוזי חיפה, השופט סארי ג'יוסי):

העובדות: בקשת רש ות ערעור על החלטת ביהמ"ש למשפחה בחיפה [ת"ע 54104-11-22], שדחתה את בקשת המבקשת למתן צו לקבלת מידע מחשבונות הבנק של אמה המנוחה. המנוחה נפטרה בשנת 2022. המבקשת והמשיב הם שניים מבין שלושת ילדיה. המבקשת הגישה התנגדות לקיום צוואת המנוחה, לרבות בשל טענה למעורבות המשיב בעריכת הצוואה, השפעה בלתי הוגנת, ועוד. המבקשת ביקשה צווים לעיין בדפי חשבון הבנק של המנוחה (ביחס ל-10 השנים שקדמו לפטירתה) וכן בתיקה הרפואי. ביהמ"ש קמא קיבל את הבקשה בנוגע לתיעוד הרפואי, אך קבע כ י לא קיימת הצדקה למתן צווים לחשבונות הבנק, שכן מדובר במידע שאינו נחוץ או רלבנטי להליך של בחינת תוקף צוואת המנוחה וקביעת זהות יורשיה, להבדיל מהליך של בחינת היקף העיזבון. מכאן בקשת רשות הערעור. 

נפסק: יש לתת רשות ערעור, לדון בבקשה כבערעור ולקבלו חלקית. ההכרעה היא בשתי סוגיות מרכזיות קשורות: זכות המצווה לפרטיות והאם היא קיימת גם בגדר סכסוך בין ילדיו (יורשיו), לצד ערך בירור האמת ועשיית צדק, הרלבנטיות ונחיצות המסמכים מושא בקשת הגילוי, לשם הכרעה בסכסוך. סעיף 1 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות מורה כי: "כל אדם כשר לזכויות ולחובות מגמר לידתו ועד מותו”. לכאורה, כאשר אדם נפטר זכותו לפרטיות פוקעת. הזכות לפרטיותו של הנפטר עוברת ליורשיו. עיקרון גילוי האמת ועשיית צדק, מחייבים גילוי וחשיפה של חומר, מסמכים ונתונים הדרושים לעניין השנוי במחלוקת. אין להרחיב את יריעת הגילוי לאחר הפטירה, מעבר לאיזון הראוי בין האינטרסים השונים בהקשר הנדון. כשמדובר בנושא שיש לו נגיעה לנכסי העיזבון, רשאים היורשים לוותר על זכות הנפטר לפרטיות על מנת לברר היקף ונכסי העיזבון במלואם.

הגשת בקשה לקיום צוואת המנוחה אינה מקנה ליורש על פי הצוואה, שהוא במקרה גם יורש לפי דין, עדיפות על פני יורש אחר לפי דין, בהקשר של עיון במסמכים של המנוחה, שהרי שניהם בשלב זה עדין בגדר יורשים פוטנציאליים שטרם הוכחה זכותם הנטענת. די להצביע על כך כי למידע עשויה להיות רלבנטיות להליך ולבירור טענות המבקשת בעניין השפעה בלתי הוגנת. נקודת המוצא בהליכים מעין אלה תהא לרוב כי יש לאפשר את הגילוי ובחינת ההתנהלות בחשבון הבנק. הדברים אמורים במיוחד משנראה כי המשיב היה מיופה כח בחשבון. גם אם חשיפת מידע מתוך החשבון פוגעת בזכות המנוחה לפרטיות ולחיסיון בנקאי, בוודאי שהדבר נעשה למען תכלית ראויה והפגיעה אינה במידה העולה על הנדרש. זכות העיון אינה גורפת ועליה להתמקד בטווח זמנים סביב מועד עריכת הצוואה.