ת"צ 26413-04-22 שפגאט בע"מ ואח' נ' Meta Platforms Inc ואח'

אולי יעניין אותך גם

נדחתה בקשת מטא להקדים את הדיון בשאלת הדין החל (החלטה, מחוזי מרכז-לוד, השופטת יעל מושקוביץ):

העובדות: בקשת המשיבות לסילוק חלק מבקשה לאישור תובענה ייצוגית על הסף. בבקשת האישור המבקשות טענו כי המשיבות (Meta) "ניפחו" נתוני חשיפה לפרסומות ברשת החברתית פייסבוק, על-מנת להגדיל את מספר המפרסמים. ביהמ"ש דחה את בקשת המשיבות לעכב את ההליכים עד להכרעה בהליכים המתנהלים בנושא זה בארה"ב. המשיבות מבקשות כעת כי ביהמ"ש יכריע תחילה מהו הדין החל על מערכת היחסים בין הצדדים: האם מדובר בדין קליפורניה, כטענת המשיבות, או דין ישראל, כטענת המבקשות. הבקשה הוגדרה כבקשה לסילוק על הסף של עילות התביעה לפי הדין הישראלי.

נפסק: מחיקה על הסף היא סעד קיצוני וחריג, הניתן במשורה, ככלל, ובבקשות לאישור תובענה ייצוגית בפרט. במקרה זה הדברים יפים שבעתיים. על אף כותרתה, אין מדובר בבקשה לסילוק על הסף ואין מדובר בטענה מקדמית שיש בה בכדי להביא למחיקת בקשת האישור כליל. מדובר בבקשה להקדים דיון בשאלת הדין החל ולמחוק חלקים מבקשת האישור המתייחסים לדין הישראלי. ספק אם ניתן לעשות כן. הקדמת הדיון בסוגיית ברירת הדין, כשאלה מקדמית במסגרת כלל הסוגיות להכרעה בבקשת האישור, יכולה לעיתים לייעל את הדיון. בניגוד לעמדת המשיבות, סוגיית הדין החל במקרה זה אינה סוגיה קלה ופשוטה להכרעה וייתכן כי אף יהיה צורך בשמיעת ראיות כדי להכריע בה. מאידך, הכרעה בסוגיה בשלב זה, יכולה להביא דווקא לסרבול ההליכים. למשל, אם תוכרע שאלת הדין הזר ומי מהצדדים יבקש לערער על כך, עשויה ההמתנה להכרעה בערעור לעכב את הדיון בבקשת האישור. הבקשה נדחתה.