עש"א 26484-02-24 סער נ' שור ואח'

אולי יעניין אותך גם

למרות הפגמים בהליך, יש לאפשר דיון בוידאו בפני המפקחת על המקרקעין (פסק-דין, מחוזי ת"א, השופטת לימור ביבי):

העובדות: ערעור על החלטת המפקחת על רישום מקרקעין בת"א [הליך 5/483/2022], לשמוע את עדותו של עד מבין עדי המשיבים (התובעים בהליך לפניה) בהיוועדות חזותית (VC), במסגרת דיון הוכחות הקבוע בפני המפקחת. ההליך הנדון לפני המפקחת הוא הליך שנקטו בעלי דירות בבית משותף (המשיבים) נגד בעלת דירה המסרבת לבצע פרויקט תמ"א 38. 

נפסק: דין הערעור להידחות. אמנם ניתן להגיש בקשת רשות ערעור על החלטה בדבר היוועדות חזותית, אך אין באפשרות זו כדי לשנות מכך שנושא זה, הקשור באופן ניהול הדיון, מצוי בפררוגטיבה של הערכאה הדיונית המבררת ומשכך, תיטה ערכאת הערעור שלא להתערב בהכרעתה בו. מחד, נפלו כשלים באופן קבלת החלטת המפקחת, אך מאידך, אין להתערב בהחלטה זו, במיוחד בשים לב לרקע והנסיבות שאירעו קודם למתן ההחלטה. היה על המפקחת לקבל את תגובתה של המערערת וליתן לה את יומה קודם לקבלת החלטה שיש בה כדי להשפיע עדותו של עד שעדותו חשובה, וכן נפלו פגמים נוספים, אך אין מקום להתערב בשורת ההכרעה ויש לאשר את שמיעת העדות בהיוועדות חזותית. ההחלטה בדבר קיום עדות העד בהיוועדות חזותית ניתנה לאחר שהעד היה מוכן להתייצב להעיד פיזית בפני המפקחת. המערערת הגישה בקשה לדחיית אותו דיון, שנוסחה, על פניו, באופן מטעה. באשר לשהות העד בחו"ל, אמנם המשיבים לא צירפו כרטיס טיסה, אך צירפו מסמך התומך בטענתם כי העד ישהה באיטליה במועד הדיון. המערערת לא הצביעה על נזק קונקרטי משמיעת העדות באופן זה.