ת"צ 44639-04-19 קסלסי ואח' נ' סבון של פעם (2000) בע"מ ואח'

אולי יעניין אותך גם

אישור הסדר פשרה בתביעת ספאם ייצוגית (פסק-דין, שלום רחובות, השופטת רנה הירש):

העובדות: בקשה לאישור הסדר פשרה בבקשה לאישור תובענה ייצוגית. בבקשת האישור טענו המבקשים כי המשיבה, המנהלת אתר וחנויות למוצרי צריכה, שלחה לכל אחד מהם דברי פרסומת ללא הסכמתם, כאשר נוסח ההודעות אינו תואם את הוראות הדין - והכל בניגוד להוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982. המשיבה טענה כי לא הפרה את הדין וכי לכל היותר מדובר בתקלה נקודתית בלבד. להסכם הפשרה של הצדדים הוגשה התנגדות של עמותת אל ספאם וכן הערות של היועמ"ש, שבעקבותיהן הוגש נוסח מתוקן של הפשרה. 

נפסק: יש לאשר את הסכם הפשרה, שכן הוא עומד בתנאי חוק תובענות ייצוגיות. הסדר הפשרה הנוכחי מהווה פיצוי ראוי יותר באופן משמעותי עבור חברי הקבוצה, לעומת ההסדרים הקודמים. הפיצוי המוצע הוא הסדר סביר וראוי והוא דרך ראויה להביא הליך זה לכדי סיום, בשים לב לשאלות המשפטיות שטרם נדונו, ולחוסר הוודאות הקיים באשר להכרעה בהן. הצדדים המליצו על תשלום גמול למבקשים בסך כולל של 10,000 ש"ח ושכ"ט לבא-כוחם בסך של 35,000 ש"ח. הסכומים גבוהים מהמקובל, אך בנסיבות התיק אינם חורגים ממתחם הסבירות.