ת"צ 65449-12-22 גיגי נ' פרימיום אקספרס בע"מ

אולי יעניין אותך גם

הסתלקות מבקשה לייצוגית לפי חוק הספאם (פסק-דין, מחוזי חיפה, השופט מוחמד עלי):

העובדות: בקשה מוסכמת להסתלקות מבקשה לאישור תובענה כייצוגית. בבקשת האישור טען המבקש כי המשיבה, חברת שירותים פיננסיים, שלחה אליו הודעות דוא"ל פרסומיות ללא הסכמתו, בניגוד להוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982. המשיבה טענה כי אשתו של המבקש מסרה את כתובת הדוא"ל במסגרת פנייה להנפקת כרטיס אשראי, שבמסגרתה גם ניתנה הסכמה למשלוח ההודעות. הצדדים קיימו מו"מ שבעקבותיו הוגשה בקשת ההסתלקות.

נפסק: יש להיעתר לבקשת ההסתלקות אך לפסוק גמול ושכר טרחה בשיעורים נמוכים יותר מאלו שהוסכמו בין הצדדים. הבקשה הוגשה בשלב מקדמי יחסית, עובר לתחילת בירור בקשת האישור. במצב זה לא קיים טעם מדוע לא להיעתר לבקשה, שכן ההסתלקות לא יוצרת מעשה בית דין כלפי הקבוצה. בעוד שבקשת האישור נסבה בעיקר על שאלת ההסכמה לקבלת הודעות פרסומיות, הרי לאור הנתונים שהוצגו נוספה שאלה אחרת שלא נטענה במפורש, והיא העברת נתוני לקוחות בין החברות השונות בקבוצת ישראכרט וכן מבנק הפועלים אל המשיבה. סוגיה זו לא זכתה לליבון ולבירור מספקים. המשיבה הסכימה לשלם למבקש פיצוי אישי כנגד מחיקת תביעתו האישית, לפיכך עילת התביעה האישית של המבקש מוצתה. התובענה הראתה עילה לכאורה ולמצער אין המדובר בבקשת סרק. המשיבה תשלם למבקש פיצוי אישי בסך 3,000 ש"ח וכן גמול בסך 2,500 ש"ח ושכ"ט בסך 10,000 ש"ח לב"כ המבקש.