ת"צ 61471-01-23 מליוכין נ' מיקסקארד21 בע"מ

אולי יעניין אותך גם

אישור ייצוגית ספאם נגד מפעילת האתר toMix (החלטה, שלום ת"א, השופט עדי הדר):

העובדות: בקשה לאישור של תובענה כייצוגית, בשל משלוח הודעות "ספאם" ללא הסכמת הנמענים, בניגוד להוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982. המשיבה היא מפעילת האתר "toMix", המשווק חופשות, אתרי ספא ועוד. המשיבה טענה כי המבקש הוא תובע סדרתי והעלתה טענות שונות באשר לדרך הרישום של המבקש לאתר, שעיקרן כי המבקש הסכים לקבלת ההודעות. בין היתר ניתנה בהליך חוו"ד של מומחה מטעם ביהמ"ש.  

נפסק: יש בסיס לטענת המבקש שהכשל שגרם להרשמתו, בניגוד לרצונו, חל על קבוצה שממדיה אינם ידועים כעת, כאשר ממדי הקבוצה יתבררו בעת שמיעת התביעה. יש לדחות את הטענה כי על המבקש היה לצרף לבקשה מבקשים נוספים, או להפנות לנפגעים נוספים, כתנאי להוכחה לכאורה של קבוצה. לעניין ריבוי ההליכים שנקט המבקש, כבר נפסק כי אין בהגשה תכופה של הליכים בנושא חוק התקשורת כדי לשלול תום הלב של המבקש. לאחר שהמבקש תיעד את הרשמתו בסרטון, בו תיעד גם את ביטול הסימן "וי", ואף נרשם פעמיים, משתי כתובות שונות, אין למשיבה אלא להלין על עצמה על כך שלעת הזו הוכח כי קיימת לכאורה עילת תביעה לפיה לא כיבדה את רצונו של המבקש שלא לקבל דיוור. בנוסף להוכחת עילה לכאורה בעניין שליחת דואר ללא הסכמה, גם בעניין הפגמים הצורניים בתוכן ההודעות הוכח לכאורה כי נפל פגם. עלה בידי המבקש להצביע לכאורה כי המשיבה שלחה אליו דברי פרסומת ללא הסמכתו, ומבלי שצוינו, ולו בחלק מההודעות, הפרטים הנדרשים לפי חוק. המבקש הצביע כי נגרם לו נזק עקב קבלת הפרסומת מטעם המשיבה. קיימת אפשרות סבירה שהתובענה נגד המשיבה תוכרע לטובת הקבוצה. התובענה הייצוגית היא הדרך היעילה וההוגנת להכרעה במחלוקת. המשיבה תישא בהוצאות עבור שלב זה בסך 15,000 ש"ח וכן בעלות המומחה.