רע"א 52093-10-23 קשי נ' שנפ

אולי יעניין אותך גם

אין בעובדה כי מדובר בעסק משפחתי קטן כדי למנוע הגשת ייצוגית על הפרת חוק הספאם (פסק-דין, מחוזי מרכז-לוד, השופטת מיכל נד"ב):

העובדות: בקשת רשות ערעור על החלטת ביהמ"ש השלום בראשל"צ [ת"צ 12689-06-22], שאישר למשיב לנהל תובענה ייצוגית נגד המבקש. המשיב, עו"ד במקצועו, טען בבקשה לאישור התובענה כייצוגית, כי המבקש (העוסק במכירת מזרנים) שיגר אליו מסרון פרסומי, ללא אפשרות הסרה או פרטי יצירת קשר וללא הסכמתו, תוך הפרת סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982. 

נפסק: בקשת רשות הערעור נדחתה. אין להתערב בהחלטת ביהמ"ש קמא בעניין זימון העד של המפעילה "הלו 015". החלטה בנושא זימון עדים היא החלטה דיונית מובהקת הקשורה באופן ניהול ההליך בפני הערכאה הדיונית (החלטות מסוג זה מצויות בגדר שיקול דעתה, וערכאת הערעור ממעטת להתערב בהן). ההחלטה בבקשת האישור היא החלטת ביניים, שלא יהיה בה כדי למנוע זימון העד לדיון ההוכחות בתובענה. אין בטענה כי מדובר באירוע חד פעמי של משלוח מסרונים (שלא הוכחה מאחר שלא הגיע העד מטעם המפעילה), כדי לשלול אפשרות להגשת תובענה ייצוגית בגין אותו משלוח, אפילו הוכח שהוא חד פעמי, עת לכאורה קיימת קבוצה. אין בטענה כי מדובר ב-114 נמענים בלבד כדי לקבוע, בשלב זה, כי מדובר בקבוצה שאינה ראויה להיות מיוצגת בתובענה ייצוגית. גם העובדה כי מדובר בעסק משפחתי קטן אין בה כדי למנוע הגשת הליך ייצוגי. בדין אישר ביהמ"ש קמא את הגדרת הקבוצה כפי שהוצגה בבקשת האישור.