ת"פ 16638-07-21 מדינת ישראל נ' אלבאז

אולי יעניין אותך גם

השייח' פרסם בפייסבוק דברי הסתה לאלימות, אך זוכה מאישומים נוספים (הכרעת-דין, שלום רמלה, השופטת אילה אורן):

העובדות: הנאשם הוא שייח', אימאם לשעבר במסגד הגדול בלוד. הוא הואשם בביצוע 3 עבירות הסתה לאלימות ובעבירת איומים אחת (סעיפים 144ד2 ו-192 לחוק העונשין), בשני כתבי אישום שנשמעו במאוחד. בכתב אישום אחד יוחסו לנאשם עבירות הסתה לאלימות ואיומים, בשל פרסומיו בפייסבוק בסמוך למבצע "שומר החומות".

בכתב אישום שני הואשם בביצוע 2 עבירות הסתה לאלימות, בשל פרסום בפייסבוק ונאום שנשא בפני קהל במסגד. ההגנה טענה כי יש לזכות את הנאשם וכי פרסומיו אינם מבססים עבירה פלילית, בהעדר תוכן מסית או מאיים, וכן שגיאה בתרגום הדברים והבנתם. עוד טענה ההגנה כי מדובר בביטויים פוליטיים, שחוסים במלואם תחת הזכות החוקתית לחופש הביטוי.

נפסק: בכתב האישום הראשון, הנאשם זוכה מעבירת הסתה לאלימות בשל פרסום סרטון אלים וכיתוב בצידו, בתקופה שלאחר המהומות במבצע "שומר החומות", בהעדר תוכן מסית. מדובר בסרט עלילתי שהוא פרי יצירה ודמיון של יוצריו. משכך, האפשרות לייחס לפרסומו עבירה של הסתה לאלימות מחייבת בחינה זהירה ומרוסנת, בהתאם לנטל הנדרש בפלילים, כלומר מעבר לכל ספק סביר. לא נכון להקיש מתפיסתו הביקורתית של הנאשם על מדיניות ישראל כלפי המגזר הערבי, כראיה המלמדת על תוכנו המסית של הפרסום, קרי על הבעת דברי שבח ואהדה של הנאשם לאלימות בתגובה לעוול. אישום פלילי בעבירה של הסתה לאלימות בגין פרסום קטע מסרט עלילתי מחייב הוכחה חד-ערכית לפרשנות הבלעדית של תוכנו המסית, בשילוב האפשרות הממשית לעשיית מעשי אלימות בעקבותיו. אחרת, הפגיעה בזכות לחופש ביטוי תהא בלתי סבירה, ותשדר מסר שלילי כלפי חירות היצירה, המחשבה והבעת הדעה. הנאשם זוכה בנוסף מעבירת האיומים, משלא נמצא בדבריו איום. 

בכתב האישום השני, הורשע הנאשם בביצוע שתי עבירות הסתה לאלימות, בשל פרסום רשומה בפייסבוק ונאום שנשא, סמוך למהומות בהר הבית בחודש רמדאן, כשנה לאחר כתב האישום הראשון. הוכח היסוד העובדתי בעבירת ההסתה לאלימות, בגין פרסום דברי שבח ואהדה מפורשים של הנאשם כלפי מי שנקטו באלימות נגד כוחות הביטחון והתפרעו בהר הבית. הנאשם ניסח את הרשומה בקפידה בשפתו הציורית, במילים אמוציונליות שבהן בחר. אך ברור מאליו, כי הוא היה מודע היטב לתוכנה המסית של הרשומה, ולאפשרות הממשית שהיא עלולה לחולל אלימות בתקופה המקודשת ביותר למוסלמים בחודש רמדאן, ובעת שאירועי אלימות קשים היו מנת חלקו של מתחם הר הבית. 

גזר-דין: ביום 18.12.2023 גזר בית המשפט על הנאשם מאסר בפועל למשך 8 חודשים; מאסר על תנאי; וקנס בסך 5,000 ש"ח.