ע"מ 15217-12-20 עמר נ' פקיד שומה עכו

אולי יעניין אותך גם

דחיית ערעור על שומת מס מהכנסות אתר לצפייה בתכנים פיראטיים (פסק-דין, מחוזי חיפה, השופטת אורית וינשטיין):

העובדות: ערעור על שומה בצו שהוציא המשיב למערער, לשנת המס 2015. המשיב קבע כי בשנת המס היו למערער הכנסות של כ-14.6 מיליון ש"ח, שהפיק מהאתר mytvil.com. המשיב קבע כי המערער הפעיל את האתר, אליו העתיק תכנים רבים של Yes ו-Hot. המערער טען כי אין לו קשר לאתר וכי מעולם לא קיבל את הכספיו הנטענים לידיו. נגד המערער התנהלו גם הליכים פליליים.

נפסק: דין הערעור להידחות על הסף וכן לגופו. המערער לא שילם את המס לפי השומה ולא נתן למשיב ערובה לתשלום המס. די בכך כדי לדחות את הערעור על הסף. השומה והדרישה הומצאו כדין לידי המערער, שהגיש את הערעור באיחור של שמונה חודשים. גם בשל כך יש לדחות את הערעור על הסף. למעלה מן הצורך, יש לקבוע כי השומה הוצאה לנישום הנכון. מהראיות שהציג המשיב עולה כי המערער היה בעל שליטה בחברות פנמיות, שהיו "חברות קש", והוקמו רק למטרת קבלת הכספים מפעילות אתר האינטרנט. המערער שלט בחברות וניהל אותן, והכספים הוזרו לכיסיו. אין לאפשר למערער להסתתר מאחורי האישיות המשפטית הנפרדת של החברות הפנמיות. קבלת הטענה תתמרץ ותעודד התחמקות ממס בדרכים בלתי לגיטימיות. יש לראות בכספים שנכנסו לחשבונות הבנק של החברות הפנמיות כהכנסה בידי המערער עצמו, בשל פעילות שמקורה בישראל - הפעלת אתר האינטרנט. הראיות מבססות את הקביעה כי המערער הפעיל את האתר MYTVIL, השייך לו. המערער הקים והפעיל את האתר החל משנת 2009 ועד לסוף שנת 2015. לשם כך שכר דירות וציוד, תוך פגיעה בזכות הקניין של חברות התקשורת. את הכספים שקיבל מהאתר העביר המערער באמצעות חברות סליקה אל חברות פנמיות בשליטתו, במטרה לטשטש את עקבותיו.