ת"צ 21265-09-22 רז ואח' נ' הומלנד טי.אל.וי. 1998 בע"מ ואח'

אולי יעניין אותך גם

אישור בקשה לאישור תובענה כייצוגית לפי חוק הספאם (החלטה, שלום ת"א, השופט עדי הדר):

העובדות: בקשה לאישור תובענה כייצוגית בשל משלוח "דואר זבל". בבקשת האישור המבקשים טענו, בין היתר, כי המשיבים, חברות העוסקות בתיווך מקרקעין ובעליהן, שיגרו דברי פרסומת לנמענים רבים, ללא הסכמה או אפשרות הסרה, תוך הפרת סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982. המשיבים העלו טענות הגנה שונות ביחס לטענות המבקשים. 

נפסק: למבקשים קיימת עילת תביעה לכאורה לשלב זה של ההליך. מדובר במבקשים שונים, שקיבלו לפחות מסרון מהמשיבים ללא הסכמה, כשהמשיבים אף מודים בכך. לגבי כל המבקשים לא הוצגה ראיה כי נרשמו, או מתן הסכמתם לקבלת דיוור מלכתחילה. לכאורה עולה שיכול וקיימים נמענים נוספים שקיבלו דברי פרסומת מהמשיבים מבלי שהתקבלה הסכמתם לכך. ההיקף המדויק של הקבוצה אמור להיקבע בהמשך ההליך. די בכך שהנמען יקבל פרסומת שלא הסכים לקבלה כדי לחלל את פרטיותו ולגרום לו עוגמת נפש עקב הטרדתו. בשלב זה אין מקום לסלק את הבקשה נגד המשיב 3, בעל החברות. המבקשים עמד בנטל הנדרש בשלב זה על-מנת לקבוע כי התובענה מעוררת שאלה מהותית של עובדה ומשפט, שיש לכאורה אפשרות סבירה שהיא תוכרע בתובענה לטובת הקבוצה.