תאד"מ 27351-04-21 ביטון נ' ביטמן ואח'

אולי יעניין אותך גם

זכות עיון בתיק ביהמ"ש בתביעת ספאם, לנמען המבקש להגיע תביעה דומה (החלטה, שלום ראשל"צ, השופט מוטי פירר):

העובדות: ההליך, שעניינו בטענה למשלוח דברי פרסומת בניגוד לחוק הספאם (סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982) - הסתיים בפשרה. המבקש, הטוען כי הנתבעת (המשיבה 2) שלחה גם לו הודעות פרסומת בניגוד לדין, מבקש לעיין בתיק ביהמ"ש, לפי תקנה 4 לתקנות בתי המשפט ובתי הדין לעבודה (עיון בתיקים), התשס"ג-2003. המבקש טען כי העיון נחוץ לו להיערכות לתביעה שבדעתו להגיש נגד הנתבעת. הנתבעת התנגדה לבקשה.

נפסק: דין הבקשה להתקבל. המבקש הצביע על אינטרס בסיסי המצדיק את זכות העיון, שכן לדבריו קיים דמיון בין התובענה לבין התביעה שהוא מבקש להגיש נגד הנתבעת. די בכך כדי להטיל על הנתבעת את הנטל להעלות טעם ממשי למניעת העיון. הנתבעת לא הצביעה על טעם של ממש למניעת זכות העיון. לא הובהר אילו סודות מסחריים מצויים בין מסמכי התיק; אלו אינטרסים שלה עלולים להיפגע; וכיצד ישפיע העיון על יישום ההסכם אליו הגיעו הצדדים להליך לסיום הסכסוך. הצדדים להליך לא הגישו לתיק הסכם פשרה כלשהו, בוודאי לא כזה הכולל סודות מסחריים, אלא הסתפקו בהודעה על הסכמתם לדחיית התביעה ללא צו להוצאות. למבקש ניתנה זכות עיון בכלל מסמכי התיק. הנתבעת תישא בהוצאות המבקש בסך 1,200 ש"ח.