ת"צ 31550-04-20 גולד נ' קבוצת שגריר שירותי רכב בע"מ

אולי יעניין אותך גם

אישור הסדר פשרה בתובענה ייצוגית לפי חוק הספאם (פסק-דין, שלום רחובות, השופטת רנה הירש):

העובדות: בקשה לאישור הסדר פשרה בבקשה לאישור תובענה ייצוגית. בבקשת האישור המבקש טען כי המשיבה, חברה המעניקה שירותי דרך לרכבים, שלחה לו דברי פרסומת בניגוד להוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב - 1982. המשיבה כפרה בטענות וטענה כי כלל לא מדובר בדבר פרסומת, אלא במסרון בודד בעל תכלית שירותית, שנשלח בתקופת הקורונה. הצדדים הגיעו להסכמות בעקבות הליך גישור.

נפסק: יש לאשר את הסכם הפשרה ולתת לו תוקף של פס"ד. ההסדר קובע מנגנון השבה של פיצוי משמעותי לחברי הקבוצה, וחסך את הצורך בניהול הליך משפטי, על הסיכונים והסיכויים הכרוכים בכך. במסגרת ההסדר התחייבה המשיבה שלא לשלוח הודעות דוגמת המסרון למנויים שלא נתנו הסכמה מראש ובכתב לקבל הודעות שיווקיות. מדובר בהסדר סביר וראוי המהווה דרך ראויה להביא את ההליך לכדי סיום, בשים לב לשאלות העובדתיות והמשפטיות שטרם נדונו, ולחוסר הוודאות הקיים באשר להכרעה בהן. הצדדים המליצו על תשלום גמול למבקש בסך של 50,000 ש"ח ושכ"ט לבא כוחם בסך 150,000 ש"ח, שישולם בשני שלבים. יש לאשר את הסכמת הצדדים.