ת"צ 36066-12-21 חאיק נ' חיים פרנקל השקעות בע"מ ואח'

אולי יעניין אותך גם

פשרה מוסכמת בבקשה לייצוגית לפי חוק הספאם (פסק-דין, שלום רחובות, השופטת רנה הירש):

העובדות: בקשה מוסכמת לאישור הסדר פשרה, במסגרת בקשה לאישור תובענה כייצוגית. בבקשת האישור המבקש טען כי המשיבה, המפעילה רשת חדרי כושר, שלחה דברי פרסומת בניגוד להוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982. המשיבה טענה כי היא פועלת כדין, אך כי ייתכן כי מדובר בטעויות נקודתיות. 

נפסק: יש לאשר את ההסדר, העומד בתנאי חוק תובענות ייצוגיות, ולתת לו תוקף של פס"ד. ההסדר קובע מנגנון של תרומה משמעותית לעמותה ראויה, בסכום של 225,000 ש"ח, וחסך את הצורך בניהול הליך משפטי על הסיכונים והסיכויים הכרוכים בכך. המשיבה התחייבה לעדכן ולחדד את נהליה ולהקפיד בהם, באופן שלא תישלח בעתיד הודעת פרסומת בניגוד לדין. מדובר בהסדר סביר וראוי והינו דרך ראויה להביא את ההליך לכדי סיום. הצדדים המליצו על תשלום גמול למבקשת בסך 15,000 ש"ח ושכ"ט לבא כוחה בסך של 45,000 ש"ח. יש לקבל את הסכמת הצדדים בעניין זה.