ת"א 23321-05-21 וקנין נ' קיבוץ ניר דוד אגודה שיתופית חקלאית בע"מ

אולי יעניין אותך גם

לא הוכח כי המניע להגשת התביעה הוא הרתעה מפני השתתפות בדיון הציבורי בנושא נחל האסי (החלטה, שלום נצרת, השופט אדהם ספדי):

העובדות: בקשת הנתבע לסילוק תביעת לשון הרע על הסף, בטענה לשימוש לרעה בהליכי בימ"ש ('תביעת השתקה'), ומחמת היעדר עילה. את התביעה הגיש קיבוץ ניר דוד, בין היתר בגין פרסומי לשון הרע נטענים של המבקש, לרבות עשרות פרסומים בקבוצת פייסבוק שהמבקש מנהל בשם "משחררים את האסי". הקבוצה עוסקת במאבק ציבורי שמטרתו לאפשר כניסה חופשית לחלקי נחל האסי העוברים בתוך שטחי הקיבוץ. הקיבוץ טען, בין היתר, כי הפרסומים הם לשון הרע בדרגת חומרה גבוהה, וכי הפסיקה הכירה באחריות ישירה של מנהלי קבוצות פייסבוק ואתרי אינטרנט בשל אי־מחיקת פרסומי לשון הרע. 

נפסק: סילוק תביעה על הסף הוא צעד קיצוני שחוסם בפני התובע את האפשרות להביא את תביעתו לבירור ענייני, וחורץ את גורלה עוד בשלב מקדמי של הדיון. על ביהמ"ש לנהוג זהירות יתירה והוא ישתמש בסמכות זו רק במקרים קיצוניים, יוצאי דופן ומתאימים. תביעות השתקה הן ביטוי לשימוש לרעה בהליכי משפט. מדובר בתביעות אזרחיות המוגשות נגד פרט/קבוצה שיש להם חלק במאבק או פעילות ציבורית העומדת בניגוד לאינטרסים של התובע. התכלית העיקרית של תביעה כזו היא לא להגן על השם הטוב של התובע, אלא להפעיל לחץ פסול על הנתבע ביחס לאותו מאבק ולהרתיעו ואחרים מלקחת חלק בדיון הציבורי בעניין התובע.

הדוקטרינה בדבר תביעות השתקה טרם נקלטה באופן מלא במשפט הישראלי, אך זכתה להתייחסות בפסיקה. באותם מקרים בהם ביהמ"ש משתכנע כי לפניו תביעת השתקה מובהקת, ויש בידו לקבוע כי מתקיימים בה כל המאפיינים הנדרשים לסיווגה כתביעת השתקה, להבדיל מהתרשמות ראשונית, והתובע לא עשוי לזכות בסעד גם אם יוכיח את תביעתו, ניתן להשתמש בכלי של סילוק על הסף. סילוק תביעה על הסף בטענה שמדובר בתביעת השתקה הוא מהלך קיצוני שצריך להיות שמור למקרים חריגים ביותר שבהם ניתן לקבוע כבר בשלב מקדמי של ההליך כי מדובר בתביעת השתקה חסרת יסוד. 

לא ניתן לקבוע כי מתקיימים מלוא התנאים לסיווג התביעה כבר בשלב זה כתביעת השתקה, ועל כן אין להיעתר לבקשת הסילוק. אין מחלוקת כי התביעה נוגעת לעניין ציבורי בנושא המעורר מחלוקת עזה, אך אין בעובדה זו כדי להוביל אוטומטית למסקנה שמדובר בתביעת סרק שמטרתה השתקה בלבד. התביעה הוגשה על 77 פרסומים שונים בקבוצת פייסבוק. מספר הפרסומים ורצף הפרסומים אינם מאפשרים לקבוע כי מדובר בתביעה חסרת יסוד. לא ניתן לומר כי התביעה חסרת כל סיכוי או כי המדובר בטענות סרק, עובדתית ומשפטית. טענות הקיבוץ ראויות להתברר לגופן. הצדדים חלוקים בנושא הסרת ומחיקת הפרסומים מקבוצת הפייסבוק, ועניין זה מצריך בירור עובדתי. לא הוכח כי המניע העיקרי להגשת התביעה הוא הרתעת הנתבע ואחרים מפני השתתפות בדיון הציבורי בנושא נחל האסי.

לא ניתן לומר כי התביעה אינה מגלה עילת תביעה על פניה. טענות הקיבוץ ראויות להתברר לגופן ואין מדובר בתביעה חסרת סיכוי. אשר לאחריותו האישית של הנתבע לפרסומים שנעשו על ידי אחרים במסגרת קבוצת הפייסבוק, הרי שהפסיקה הכירה בקיומה של אחריות אישית של מנהל קבוצת פייסבוק, בין השאר, אם הוא לא פעל בתוך זמן סביר להסרת פרסום העולה כדי לשון הרע. הבקשה נדחתה.