ת"צ 24613-05-23 וידיסלבסקי נ' בש-גל ספורט בע"מ

אולי יעניין אותך גם

אישור הסתלקות מתוגמלת מבקשה לאישור ייצוגית לפי חוק הספאם (פסק-דין, שלום ת"א, השופט עדי הדר):

העובדות: בקשה להסתלקות מתוגמלת מבקשה לאישור תובענה ייצוגית. בבקשת האישור טען המבקש כי המשיבה הפרה הוראות שונות של חוק הספאם [סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982], לאחר ששלחה דברי פרסומת ללא הסכמה. הצדדים הסכימו שהמשיבה תבצע אסדרה עתידית לפי דרישות החוק, וכן תשלם למבקש גמול בסך 3,000 ש"ח ושכ"ט לבא-כוחו בסך 18,500 ש"ח.

נפסק: מכיוון שהצדדים טוענים כי המשיבה תעמוד בדרישות הדין, ביהמ"ש לא מוצא להוסיף ולדון בבקשה העיקרית. בנסיבות אלה, אין חובה להורות על פרסום ההודעה בדבר ההסתלקות או להורות על איתור תובע מייצג חליף. עלויות נוספות אלו מיותרות בנסיבות העניין. יש לאשר את ההסתלקות. כתוצאה מהגשת בקשת האישור, המשיבה התחייבה לפעול בעתיד באופן שתואם את הוראות הדין, כך שבין היתר יתאפשר לנמענים ליתן הודעות סירוב במסרונים ובהודעות מקוונות, שהפרסומות שנשלחות בדוא"ל יכללו את המילה "פרסומת", ותכלול את פרטי ההתקשרות של המשיבה בגוף ההודעות. למבקש עמדה עילת תביעה טובה. הסתלקות מתוגמלת היא פתרון מאוזן וראוי. השקעת הזמן והטרחה של המבקש ובא כוחו בהליך, במיוחד לנוכח כך שהגשת הבקשה השיגה את מטרתה העיקרית, מצדיקה פסיקת גמול, אך יש להתערב בסכומים. המשיבה תשלם למבקש גמול של 1,500 ש"ח ושכ"ט לבא-כוחו בסך 12,500 ש"ח. ניתן לבקשת ההסתלקות תוקף של פס"ד.