ת"צ 55946-05-23 לסרי נ' נחשון ואח'

אולי יעניין אותך גם

אישור הסתלקות לא מתוגמלת מבקשה לאישור ייצוגית לפי חוק הספאם (פסק-דין, שלום ת"א, השופטת מיה רויזמן-אלדור):

העובדות: בקשה לאישור הסדר הסתלקות לא מתוגמלת מבקשה לאישור תובענה ייצוגית. המבקש הגיש את בקשת האישור נגד חברה העוסקת במענה לסובלים מהזעת יותר, וכן דירקטורים ובעלי מניות בה, בטענה כי הפרו את חוק הספאם [סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982]. המבקש טען כי המשיבים שלחו דבר פרסומת ללא הסכמת הנמענים, וכן כי אספו מידע מבלי שפרסמו מדיניות פרטיות או אזהרה בדבר שימוש ב"עוגיות". המשיבים טענו, בין היתר, כי הם עושים כל שביכולתם כדי להקפיד על קיום הוראות חוק התקשורת וכי קיבלו את הסכמת המבקש לקבלת דואר שיווקי.

נפסק: נראה כי בשיגור דברי פרסום אלקטרוניים, בהיעדר הסכמה מפורשת ומראש של הנמענים, יש על פני הדברים כדי להפר את סעיף 30א לחוק התקשורת, ויש בכך כדי להצמיח, על פני הדברים, עילת תביעה. הדבר נכון גם לגבי הימנעות מפרסום מדיניות פרטיות באתר החברה. בהינתן השינויים הארגוניים שערכו המשיבים בחברה ובאתר, בנוגע להקפדה על יישום הוראות חוק התקשורת ובהינתן התחייבותם להתמיד ולעשות כן בעתיד, נראה כי יש בהסדר ההסתלקות כדי לשרת את טובת הקבוצה, באופן ששולל כל יתרון בהמשך ניהולו של ההליך, ובאופן שמצדיק את אישור בקשת ההסתלקות לגופה. משהמבקש ובא-כוחו הצהירו כי אינם מקבלים גמול ושכ"ט במסגרת ההסדר, החשש מפני עיוות מנגנון התובענה הייצוגית מתפוגג או למצער פוחת משמעותית, ויש בכך כדי לחזק את ההצדקה לאישור ההסדר, ככל שהוא מתייחס לדחיית תביעתו האישית של המבקש ולמחיקת בקשת האישור, ללא גמול ושכ"ט וללא צו להוצאות נוספות.