ת"א 20864-04-21 זאיד נ' מדיהזון בע"מ

אולי יעניין אותך גם

האתר "כרמיאלי" אינו אחראי לתוצאות חיפוש בגוגל (פסק-דין, שלום חיפה, השופטת סיגלית מצא):

העובדות: תביעת לשון הרע. התובעת היא תושבת כרמיאל. הנתבעת מפעילה אתר חדשות מקומי בשם "כרמיאלי". התובעת טענה הנתבעת פרסמה כתבה על רצח שאירע בכרמיאל, יחד עם תמונת התובעת, כך שנחזה כי התובעת היא שרצחה את המנוחה. הנתבעת טענה כי לא היה פרסום מסוג זה באתר, וכי הפרסום שצורף לתביעה הוא תוצאת חיפוש במנוע החיפוש "גוגל". הנתבעת טענה כי מדובר במניפולציה טכנולוגית מצד הנתבעת.

נפסק: הפרסום נשוא התביעה אינו מאתר הנתבעת, אלא תוצאת חיפוש בגוגל. מילות החיפוש שהוקלדו הם שמה של הנרצחת המנוחה. המחלוקת בין הצדדים היא האם הנתבעת אחראית לפרסום בגוגל. פרסום לפיו התובעת חשודה ברצח הוא לשון הרע לצורך חוק איסור לשון הרע. אשר ליסוד הפרסום, אין די בעצם הפרסום, אלא על התובעת להוכיח כי הנתבעת היא שביצעה את הפרסום. התובעת הצביעה על חיפוש שנערך בגוגל, אך לא הביאה צילום מסך או העתק מהכתבה באתר הנתבעת. הימנעות התובעת מלצרף את הכתבה שלטענתה פורסמה באתר הנתבעת, פועלת לחובתה, בהיעדר הסבר מניח את הדעת להימנעות זו, במיוחד שמדובר ב"מסמך מהותי" ובראיה שניתן היה לראות בה כמרכזית ביותר בתביעה. לא עלה בידי התובעת להוכיח כי הנתבעת פרסמה את הדברים שהובאו בכתב התביעה ולכן דין התביעה להידחות. לא עלה בידי הנתבעת להוכיח שמדובר בתביעת השתקה, במטרה למנוע פרסום תחקיר על התובעת בדבר סחר בלתי חוקי בכלבים. התובעת תשלם לנתבעת הוצאות בסך 8,000 ש"ח וכן שכ"ט עו"ד בסכום זהה.