ת"א 27218-07-21 פלונית נ' פלוני

אולי יעניין אותך גם

בדיחות גסות ששלח עו"ד לקולגה במסרונים - אינם הטרדה מינית (פסק-דין, שלום הרצליה, השופט אמיר ויצנבליט):

העובדות: בעלי הדין הם עו"ד. התובעת טענה כי הנתבע הטריד אותה מינית וביצע כלפיה עוולות של לשון הרע ופגיעה בפרטיות, ביחס ל-6 מקרים, לרבות במפגשים בין הצדדים, בטלפון ובמסרונים. הנתבע הכחיש את הטענות. ביחס למסרונים טען כי מדובר בבדיחות WhatsApp שגרתיות.  

נפסק: הנתבעת ייחסה לתובע 4 מקרים שבהם הטריד אותה מינית באמירות בעל-פה. מירב טענותיה בעניין זה לא הוכחו. נטל השכנוע מוטל על כתפיה והיא לא עמדה בו. לגבי המקרה שהוכיחה התובעת, לגבי דברים שאמר לה התובע באולם ביהמ"ש, הרי שהאמירה שייחסה התובעת לנתבע אינה הטרדה מינית. לא כל הלצה או בדיחה חסרת טעם ייחשבו כ"הטרדה מינית". התובעת טענה להטרדה מינית בשני מסרונים ששלח לה הנתבע. הנתבע סבר כי מדובר בבדיחה. הנתבע הוכיח כי שלח את המסרונים לנמענים רבים, אך שאין מדובר בביטויים שהפנה אל התובעת באופן אישי. תוכנם אינו עוסק בתובעת. המסרונים ששלח הנתבע אינם הטרדה מינית. אכן, ניתן לסבור שראוי לא לשלוח מסרונים גסים למי שהקשר בינו לבין השולח הוא מקצועי, אולם המבחן לקיומה של הטרדה מינית הוא אובייקטיבי. ניתן לסבור כי משלוח המסרונים הוא בטעם רע, אך הם אינם עומדים ברף הנדרש כדי להיות הטרדה מינית. התביעה נדחתה.