ת"צ 17225-06-23 פרייפלד נ' טמבור מוצרי בניה בע"מ

אולי יעניין אותך גם

אישור הסתלקות מתוגמלת מבקשה לאישור ייצוגית ספאם (פסק-דין, מחוזי חיפה, השופט איל באומגרט):

העובדות: בקשה מוסכמת להסתלקות מתוגמלת מבקשה לאישור תובענה כייצוגית. בבקשת האישור המבקש טען כי המשיבה הפרה את 'חוק הספאם' (סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982, לאחר ששלחה לו מסרונים והודעות דוא"ל פרסומיות, ללא הסכמתו, וחרף בקשתו להסרה מרשימת הדיוור. המשיבה סברה כי אין בסיס לטענות, שכן המבקש נתן הסכמתו לקבלת דברי פרסומת, כמו יתר הגורמים שנמנים על רשימת הדיוור שלה. המשיבה טענה עוד כי הודעות הסירוב לא נקלטו שכן המבקש לא שלחן באמצעות הקישור שצורף בהודעה. חרף האמור הגיעו הצדדים להסכמות.

נפסק: דומה כי אין עוד טעם בהמשך ניהול ההליך, שיכביד על הצדדים ואין בו כדי להועיל. ככל שיש תועלת בהליך, זו הושגה. נוכח לשון בקשת האישור ועמדת המשיבה, קיים ספק בכל הנוגע לעילה. טענת המבקש הייתה שלמיטב זכרונו הוא לא מסר את פרטיו למשיבה ולא נתן את הסכמתו למשלוח דברי פרסומת. נראה שטרם הגשת תביעה לבית משפט, בוודאי לבית משפט מחוזי, על התובע המייצג לבצע בירור מקדמי שכזה. מאידך, הצדדים הסכימו כי אישור בקשת ההסתלקות לא יהווה מעשה בית דין כלפי אחרים. בקשת ההסתלקות הוגשה בשלב מוקדם של ההליך ובטרם הוגשה תשובה לבקשת האישור, והמבקש ובא כוחו הצהירו כי לא קיבלו או יקבלו כל טובת הנאה מהמשיבה בתמורה להסתלקותם, מעבר לגמול המפורט בבקשת ההסתלקות. בקשת ההסתלקות עומדת בתנאי החוק והיא מתקבלת ומאושרת. בכך, נמחקת תביעת המבקש כלפי המשיבה מבלי שיהא בכך כדי להוות מעשה בי דין כלפי אחרים. בשים לב לאינטרס הציבורי, נוכח התחייבות המשיבה להסדיר את התנהלותה העתידית כלפי ציבור הצרכנים והתרומה שהתחייבה להעניק לציבור בכללותו, ועל מנת למנוע הוצאת כספים מיותרת ואובדן זמן שיפוטי, נראה כי הציבור ייצא נשכר ככל שהתובענה לא תתברר עד תומה. אין מקום להורות על מלוא סכום הגמול למבקש ושכר הטרחה לבא כוחו כמבוקש. הגמול למבקש יהיה 5,000 ש"ח ושכר הטרחה 20,000 ש"ח.