ת"צ 38577-05-14 גנסין נ' 012 סמייל טלקום בע"מ ואח'

אולי יעניין אותך גם

אישור הסדר פשרה בייצוגית על שיחות שיווק טלפוניות (פסק-דין, מחוזי ת"א, השופטת רחל ברקאי):

העובדות: בקשה (מתוקנת בשנית) לאישור הסדר פשרה בבקשה לאישור תובענה כייצוגית. בבקשת האישור טען המבקש כי המשיבות, דרך משווקים מטעמן, יוצרות קשר טלפוני עם לקוחות פוטנציאליים ומציעות להם הצעות שיווקיות, באופן חוזר, כאשר נמענים שמבקשים להסירם מהמאגר נענים בסירוב וממשיכים לקבל שיחות מטרידות, בניגוד לחוק הגנת הפרטיות וסעיף 30 לחוק התקשורת. המשיבות טענו כי יש לדחות את בקשת האישור, ממספר טעמים. הדיון בבקשה עוכב עד להכרעה בהליכים ייצוגיים קודמים, בעניין פלאפון ובעניין הוט, שעסקו בעילות דומות. להסדרי הפשרה אליהם הגיעו הצדדים הוגשו התנגדויות.

נפסק: ניתן לאשר ההסדר המוצע בהיותו ראוי, הוגן וסביר בהתחשב בעניינם של חברי הקבוצה, בנסיבות העניין ובהיותו עונה לדרישות סעיף 19(א) לחוק תובענות ייצוגיות. אשר לסכום הפיצוי המוצע, בבחינת הגינות ההסדר והסיכונים והסיכויים שבהמשך ניהול ההליך, התלוי ועומד שנים רבות, סיום ההליך בסכום הפיצוי המוצע בהסדר הפשרה המוצע הוא הדרך היעילה וההוגנת להכרעה במחלוקת ארוכת שנים זו. מטרת בקשת האישור תושג עם ההסדרה לעתיד שנועדה למנוע (או לכל הפחות להפחית בעת הזו) את תופעת השיחות השיווקיות המטרידות. המתנגד עמד על הקושי כי ההטבה המוצעת ניתנת למי שהם לקוחות המשיבות כיום, ולא לחברי הקבוצה שנפגעו. לא ניתן להתעלם מכך כי בפועל חלק ממקבלי ההטבה אינם למעשה חברי הקבוצה. עם זאת, שיפור הצעת ההסדר על דרך של העברת פיצוי לקופת הקרן שהוקמה מכוח חוק תובענות ייצוגיות מהווה מענה מאזן ראוי לקושי זה. כך גם באשר לקושי שעניינו בהטבה לחברי הקבוצה. התשלום לקרן מכוח החוק מהווה איזון סביר וראוי והחשיבות בסיום ההליך התלוי ועומד שנים כה ארוכות, מהווה אף הוא אינטרס חברתי חשוב המצדיק אישור ההסדר. אשר להסדרה עתידית, המשיבות התחייבו לפעול לתחזוק רשימת do not call ולעמוד בקשר עם המשווקים החיצוניים לעדכון הרשימות, וכן לתפעל מערכת אוטומטית המונעת חיוג למספרים ברשימה. יש לאשר את המלצת הצדדים  על תשלום גמול בסך 30,000 ש"ח ועל תשלום שכ"ט בסך 90,000 ש"ח. המתנגד הוחרג מהקבוצה ופסה"ד לא יחול לגביו.