ת"צ 41703-02-23 הירש נ' סנו-מפעלי ברונוס בע"מ

אולי יעניין אותך גם

אישור הסתלקות מבקשה לאישור ייצוגית מכוח חוק הספאם (פסק-דין, מחוזי חיפה, השופט מוחמד עלי):

העובדות: בקשה מוסכמת להסתלקות מבקשה לאישור תובענה כייצוגית. בבקשת האישור טען המבקש כי המשיבה, חברה העוסקת בייצור ושיווק מוצרים לבית, הפרה את 'חוק הספאם' (סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982), לאחר ששיגרה "דברי פרסומת" לכתובת הדוא"ל של המבקש, ללא הסכמתו וחרף ניסיונותיו להסיר עצמו מרשימת התפוצה. המשיבה טענה, בין היתר, כי היא פועלת כדין וכי המבקש נרשם לעלון המידע של החברה. עוד טענה המשיבה כי המבקש בחר שלא ללחוץ על קישור ההסרה, אלא בהסרה באמצעות נציג המשיבה וכי פנייתו לא נענתה בשל טעות אנוש בתום לב. הצדדים הגיעו להסכמות לסיום המחלוקת. 

נפסק: יש להיעתר לבקשת ההסתלקות ולפסוק גמול למבקש בסך 4,000 ש"ח ושכ"ט לב"כ בגובה 54,000 ש"ח. מדובר בבקשת הסתלקות שהוגשה לפני אישור בקשת האישור ואף לפני הגשת התשובה לבקשה. הסתלקות מבקשת האישור בשלב זה לא יוצרת מעשה בית דין שעלול לכבול את חברי הקבוצה. המשיבה נטלה על עצמה התחייבויות לתיקון ההפרות הנטענות בבקשה (ואף תיקנה אותן), בין היתר על ידי החלפת מערכת הדיוור באופן שתתאפשר הסרה אוטומטית מרשימת התפוצה גם לנמען שבחר להסיר את פרטיו באופן ידני, וכן על יד חידוד הנהלים. אמנם מדובר בפעולות והתחייבויות שבוצעו לאחר הגשת הבקשה ופועלן מעתה ואילך, אך הן עשויות ליצור תמריץ בפני תובעים פוטנציאלים שלא להמשיך בהליכים.