ת"צ 16865-02-22 אוסטרובסקי ואח' נ' אשת - ארגון שרותי תיירות בע"מ

אולי יעניין אותך גם

אישור הסדר פשרה בתביעה ייצוגית לפי חוק הספאם, בעקבות תקלה טכנית במערכת הדיוור של המשיבה (פסק-דין, מחוזי ת"א, השופטת הדס עובדיה):

העובדות: בקשה לאישור הסדר פשרה בתובענה ייצוגית. בבקשת האישור המבקשים טענו כי המשיבה הפרה את הוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982, בכך ששיגרה דברי פרסומת לציבור רחב של נמענים, ללא קבלת ההסכמה הנדרשת ואף לאחר שנשלחו אליה הודעות סירוב. המבקשים אף טענו כי ההודעות אף לא כללו את המילה "פרסומת" כנדרש בחוק. המשיבה טענה כי החליפה את ספק שירותי הדיוור שלה וכתוצאה מכך נגרמה תקלה טכנית נדירה, טעות אנוש בתום-לב, שגרמה למשלוח חד פעמי של דבר פרסומת לעשרות אלפי נמענים מסורבי דיוור. המשיבה הדגישה כי גילתה את התקלה למחרת התרחשותה ומיד טיפלה בה. הצדדים ניהלו משא-ומתן בניסיון לגבש פתרון מוסכם למחלוקת.

נפסק: הסדר הפשרה משקף פתרון ראוי והוגן לתובענה. ההסדר משקף איזונים ראויים בנסיבות העניין. גלומה בו תועלת ראויה הן ביחס לעבר והן בכל הנוגע להסדרה לעתיד. יש בהסדר כדי לפצות את חברי הקבוצה והציבור, ולהרתיע את המשיבה באופן אפקטיבי מפני הפרת הדין בעתיד, באופן המהווה סיום מידתי והולם למחלוקת. ההסדר אף יחסוך התדיינות שעשויה להתמשך על פני תקופה ממושכת. אין מקום להתערב בהמלצת הצדדים ביחס לגובה סכומי החזר ההוצאות, הגמול (5,000 ש"ח לכל אחד מהמבקשים) ושכר הטרחה (46,000 ש"ח), שהוא סביר ומידתי בנסיבות העניין. יש לאשר את הסדר הפשרה ולתת לו תוקף של פס"ד.