ת"צ 6052-03-23 קסלסי נ' המכללה למינהל מיסודה של הסתדרות הפקידים

אולי יעניין אותך גם

אישור הסתלקות מבקשה לאישור ייצוגית לפי חוק הספאם (פסק-דין, שלום רחובות, השופטת רנה הירש):

העובדות: בקשה מוסכמת להסתלקות מבקשה לאישור תובענה כייצוגית. בבקשת האישור המבקשת טענה כי המשיבה שלחה מסרון הנחשב "דבר פרסומת" לפי סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982, מבלי שקיבלה את הסכמתה המפורשת מראש ובכתב, ומבלי לציין את המילה "פרסומת". המשיבה כפרה בטענות המבקשת. בבקשת ההסתלקות התחייבה המשיבה לציין לפעול כדין ולרענן את מדיניותה. הצדדים המליצו על פסיקת גמול למבקשת בסך 8,000 ש"ח ושכ"ט לבא-כוחה בסך 17,000 ש"ח. 

נפסק: יש לאשר את בקשת ההסתלקות, מאחר שהמשיבה הסכימה להוסיף לכל ההודעות השיווקיות כותרת כנדרש בדין ולרענן את מדיניותה בנוגע בכל הקשור למשלוח הודעות שיווק או פרסומת. הסכומים עליהם הסכימו הצדדים אינם מידתיים ואינם הולמים את ההליך, את המאמץ והטרחה בנסיבות המקרה, בו לא התברר היקף משלוח המסרונים, לא הוגשה תשובה או תגובה, ולא התקיים דיון. הגשת בקשת אישור בסכום בסדר גודל כזה עשויה "להלך אימים" על משיב, שירגיש כי הוא נמצא בסיכון (שאינו מופרך מקום שקיימת הפרה של הוראות הדין) שיחויב לשלם סכומי כסף משמעותיים. במצב זה מסכים המשיב לשלם גמול ושכ"ט בסכום שאין לו בהכרח קשר למידת ההשקעה או הטרחה שנגרמה, או התועלת לחברי הקבוצה. נפסק גמול למבקשת בסך 2,000 ש"ח ושכ"ט לבא-כוחה בסך 8,000 ש"ח.