ת"צ 31650-07-19 ביטון ואח' נ' כ. נ מחסני השוק בע"מ

אולי יעניין אותך גם

הסתלקות מבקשה לאישור תביעה ייצוגית לפי חוק הספאם (פסק-דין, מחוזי ת"א, השופטת עידית ברקוביץ):

העובדות: פס"ד משלים, לאחר שבהליך פישור הגיעו הצדדים להסכמה בדבר הסתלקות מההליך הייצוגי. להסדר ההסתלקות ניתן תוקף של פס"ד, תוך שהוסכם שיינתן פס"ד משלים בסוגיית הפיצוי, הגמול ושכר הטרחה. בבקשת האישור המבקשים טענו כי המשיבה שלחה מסרונים פרסומיים תוך הפרת סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982. המשיבה טענה כי יש לדחות את בקשת האישור. 

נפסק: יש לקבל את הסדר ההסתלקות, שהוא פתרון הוגן, הולם וראוי לסיום המחלוקת. אישור הסדר ההסתלקות בשלב זה ייתר את הצורך בהמשך ניהול ההליכים, המתנהלים באריכות רבה משנת 2019, יחסוך טרחה ועלויות משמעותיות לצדדים ויפחית מהעומס המוטל על ביהמ"ש. הסדר ההסתלקות אינו מעשה בית דין. הצדדים הסמיכו את ביהמ"ש לפסוק פיצוי לציבור בשווי לצרכן שבין 100,000 ש"ח ל-500,000 ש"ח. המשיבה תפצה את הציבור ב-180,000 ש"ח. בשים לב לקשיים והמשאבים הכרוכים באיתור הנמנעים, בקושי לכמת את הנזק שנגרם, ככל שנגרם, לכל אחד מהם, ובהינתן כי הפיצוי הכספי לכל נמען אינו גבוה, יש לאשר את מתן הפיצוי בדרך של מתן שוברים שיינתנו לעמותות ויחולקו למי שזקוקים לסיוע כספי. המשיבה תשלם גמול לשלושת המבקשים בסך 12,000 ש"ח ושכר טרחה לב"כ המבקשים בסך 45,000 ש"ח. בקשת האישור נמחקה ותביעתם האישית של המבקשים נדחתה.