ת"צ 46065-09-14 בן חמו נ' Meta Platforms Inc

אולי יעניין אותך גם

הסדר פשרה בהליך הייצוגי בין פייסבוק לבן-חמו (פסק-דין, מחוזי מרכז-לוד, השופט רמי חיימוביץ):

העובדות: בקשה לאישור הסדר פשרה בין המבקש למשיבה בהליך ייצוגי. בבקשת האישור המבקש טען כי המשיבה, מפעילת פייסבוק, הפרה את חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, ואת הסכם השימוש בשירות, בין היתר בכך שקראה ללא רשות הודעות פרטיות של משתמשים, לצרכים מסחריים, ללא רישום וניהול מאגר מידע. המשיבה ביקשה לסלק את התובענה ובקשת האישור על הסף בטענה שהסכם השימוש כולל תניית שיפוט זר ותניית ברירת דין זר המפנים לקליפוניה. לאחר הליך ממושך, ביהמ"ש העליון קיבל את עמדת המשיבה בעניין ברירת הדין ודחה את עמדתה בעניין מקום השיפוט [רע"א 5860/16].

נפסק: הסדר הפשרה מאושר. הקבוצה תכלול את כל משתמשי פייסבוק המתגוררים בישראל, ששלחו או קיבלו הודעת פייסבוק פרטית במהלך התקופה הרלבנטית. המשיבה הצהירה כי הפרקטיקות הרלוונטיות פסקו לחלוטין עד חודש יוני 2015, וכי היא אוספת ומשתמשת במידע של משתמשי פייסבוק בהתאם למדיניות הפרטיות המוצהרת שלה. מבלי להודות בהפרת דין או בטענה כלשהי, הסכימה המשיבה לפצות את חברי הקבוצה בסכום של 4,000,000 ₪. נוכח הקושי באיתור חברי הקבוצה, העלויות הכרוכות בכך, והעובדה כי המשיבה אינה מחזיקה בפרטי תשלום של המשתמשים, הוסכם שהסכום יועבר לקרן שהוקמה לפי חוק תובענות ייצוגיות. לא הוגשו התנגדויות או בקשות לצאת מהקבוצה. הסכם הפשרה שהושג לאחר הליך ממושך וגישור, ראוי, משקף את נסיבות ההליך ואת הסיכונים, ותואם את יעדי החוק ותנאיו. קיימות לכאורה שאלות של עובדה ומשפט המשותפות לכל חברי הקבוצה הנובעות מטענות המבקש ביחס להודעות הפייסבוק הפרטיות, ובכלל זה הדין החל, הפרתו או קיומו, תוכן הסכם השימוש, מתן הסכמה לעיון בהודעות ושאלת הנזק או הפיצוי המגיע. ההסכם מתחשב בשאלות המשותפות ובמחלוקות שבין הצדדים, וכן בסוגיית הנזק, ומפצה את חברי הקבוצה בסכום משמעותי. מאושרת המלצת הצדדים לפסוק לב"כ המבקש שכ"ט של 1,000,000 ₪, בתוספת מע"מ כדין ולמבקש גמול בסך 96,000 ₪ כולל מע"מ.