ת"צ 13802-09-21 שכטר נ' אייספא גרופ בע"מ

אולי יעניין אותך גם

אישור הסתלקות מבקשה לאישור ייצוגית לפי חוק הספאם (פסק-דין, שלום חיפה, השופטת הדס שכטר ישראלי):

העובדות: בקשה להסתלקות מבקשה לאישור תובענה כייצוגית. בבקשת האישור המבקשת טענה כי המשיבה שיגרה דברי פרסומת בניגוד להוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982, ללא הסכמת הנמענים וללא אפשרות הסרה כדין. הצדדים הגיעו להסדר לפיו התחייבה המשיבה לתקן את הליקויים, לחדד את נהליה ולחדול ממשלוח דברי הפרסומת בנוסח בו נשלחו. הצדדים סיכמו עוד על גמול למבקשת בסך 3,500 ש"ח ועל שכר טרחה לבא-כוחה בסך 11,500 ש"ח. 

נפסק: יש לאשר את ההסתלקות. אין תועלת ממשית בהמשך ניהול ההליך נגד המשיבה, שלפי הבקשה המוסכמת פעלה לשם תיקון הדרוש והפסיקה את הפעילות המפרה לכאורה. ההסתלקות אינה יוצרת מעשה בי-דין כלפי כלל חברי הקבוצה ובשים לב לאופי הנזק ולאינטרס הציבור בניצול יעיל של משאבי השיפוט, דומה שהאינטרס הציבורי יצא נשכר אם התובענה לא תתברר. בשים לב לכך כי הבקשה הביאה לשינוי באופן התנהלות המשיבה, יש לפסוק גמול לתובעת וכן שכר טרחה לבא-כוחה. הסכומים שהוסכמו בין הצדדים סבירים. בקשת האישור נמחקה ותביעתה האישית של המבקשת נדחתה.