ת"צ 33625-05-22 קרוננברג נ' החברה המרכזית לייצור משקאות קלים בע"מ

אולי יעניין אותך גם

אישור הסדר פשרה בהליך ייצוגי לפי חוק הספאם, שמקורו בתקלה ביישומון של המשיבה (פסק-דין, מחוזי מרכז-לוד, השופט אבי סתיו):

העובדות: בקשה לאישור הסדר פשרה בתובענה ייצוגית. המשיבה היא חברה מובילה בשוק המשקאות הקלים בישראל, ומפעילה יישומון דרכו היא מציעה לנרשמים הטבות ומבצעים. בבקשה לאישור התובענה כייצוגית טען המבקש כי המשיבה שלחה לציבור נמענים רחב דברי פרסומת, בניגוד להוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982. המשיבה טענה כי עקב תקלה, במהלך עדכון ביישומון נעשה שינוי במנגנון שליחת ההודעות, שגרם לכך שהודעות פרסומיות נשלחו לכלל הלקוחות הרשומים ליישומון, בין אם אישרו קבלת דברי פרסומת ובין אם לאו. התקלה התגלתה בעקבות פניית המבקשים ותוקנה. הצדדים פנו להליך גישור שהוביל להסדר פשרה.

נפסק: בקשת האישור עומדת לכאורה בתנאים לאישור תובענה ייצוגית. נקודת המוצא היא שהיתה הפרה של סעיף 30א לחוק התקשורת. המבקש קיבל הודעות פרסומת בלא שנתן הסכמתו לכך, ולפיכך יש לו לכאורה עילת תביעה אישית. עקב תקלה טכנית נשלחו 1,438,456 מסרונים שהם "דבר פרסומת", לקבוצה של 98,150 לקוחות. כל לקוח קיבל כ-15 הודעות, ללא קשר לשאלה אם אישרו קבלת הודעות פרסומת או לא. לא ניתן לדעת כמה לקוחות מתוך הקבוצה האמורה לא אישרו קבלת דברי פרסומת. הצדדים העריכו כי מדובר ב-45% מחברי הקבוצה. הערכה זו נראית הגיונית וסבירה. בהערכת סיכויי התביעה אילו הייתה מתנהלת עד תומה, נקודת המוצא היא, כי הייתה הפרה של סעיף 30א לחוק ביחס לחלק גדול מהקבוצה. לצד זאת, יש להביא בחשבון את האפשרות כי ביהמ"ש היה מתחשב בכך שההפרה נובעת מתקלה טכנית שמקורה בצד שלישי. בהתאם לפשרה, יקבל כל אחד מחברי הקבוצה שובר לקבלת 8 בקבוקים של 1.5 ליטר באחת מרשתות השיווק. הסדר הפשרה ראוי והוגן, ויש לאשרו. הצדדים המליצו כי שכר הטרחה יעמוד על סך של 1,000,000 ש"ח בתוספת מע"מ, והגמול יעמוד על סך של 350,000 ש"ח בתוספת מע"מ. המלצת הצדדים חורגת באופן מהותי משיעורי שכר הטרחה והגמול הראויים במקרה זה, ואין לאמצה. הגמול לתובע המייצג יעמוד על 130,000 ש"ח בתוספת מע"מ. שכר הטרחה יחושב כ- 7.5% בתוספת מע"מ מהיקף ההטבה שתנוצל על ידי חברי הקבוצה ו-6.5% בתוספת מע"מ מהיקף ההטבה שתמומש על ידי תרומת מוצרים לעמותות.