ת"צ 20617-04-20 ביטון נ' ר.ר רהיט לכל בע"מ ואח'

אולי יעניין אותך גם

אישור הסדר פשרה בייצוגית ספאם. הנתבעת תעניק כרית שינה לכל אחד מחברי הקבוצה (פסק-דין, שלום ת"א, השופט עדי הדר):

העובדות: בקשה לאישור הסדר פשרה בתובענה ייצוגית. בבקשת האישור טען התובע כי הנתבעים שלחו מסרונים פרסומיים בניגוד להוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982. הנתבעת 1 היא חברה המפעילה את בית העסק "אלוף המזרונים" והנתבעים הנוספים הם בעלי מניותיה. ביום 6.10.2021 אישר ביהמ"ש את ניהול ההליך כתובענה ייצוגית. הצדדים הגיעו להסדר פשרה והגישו אותו לאישור ביהמ"ש.

נפסק: לא הוגשו בקשות לצאת מהקבוצה. יש לאשר את הסדר הפשרה. בנסיבות העניין, ההסדר ראוי, הוגן וסביר. סיום ההליך בהסדר פשרה היא הדרך היעילה וההוגנת להכרעה במחלוקת. גם המתנגד בהתנגדות היחידה שהוגשה לא חלק על כך. ההסדר שגובש נותן מענה לנושא התובענה הייצוגית. אין להתערב בקביעת שווי ההטבה, שעה שהיועמ"ש לא מצא להתערב בכך וגם המתנגד לא חלק על שווי זה. הנתבעת תעניק לחברי הקבוצה הטבות בדמות כרית שינה. ככל שתישאר יתרת הטבה שטרם מומשה, זו תינתן בדרך של תרומת כריות שינה לעמותות. יש לאשר את הסדר הפשרה ולתת לו תוקף של פס"ד.

עדכון: ביום 6.7.2023 ניתנה החלטת ביהמ"ש באשר לגובה הגמול שיש לשלם לתובע ושכר הטרחה לבא-כוחו. לתובע עמדה עילת תביעה וההליך הייצוגי הפיק תועלת לחברי הקבוצה. הגמול לתובע יהיה 15,000 ש"ח ושכר הטרחה לבא-כוחו יהיה 80,000 ש"ח [לעיון בהחלטה].