ת"צ 2497-05-21 אוסטרובסקי נ' שמרת הזורע 1999

אולי יעניין אותך גם

אישור הסדר פשרה בתובענה ייצוגית לפי חוק הספאם (פסק-דין, מחוזי מרכז-לוד, השופטת חנה קיציס):

העובדות: בקשה לאישור הסדר פשרה בתובענה ייצוגית. בבקשת האישור המבקשת טענה כי המשיבה, חברה בתחום הרהיטים, הפרה את הוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982, כאשר לא נתנה לנמנעים אפשרות הסרה ולא ציינה את דרכי ההתקשרות עמה למשלוח הודעת סירוב. המשיבה טענה, בין היתר, כי היא מקפידה לנהל את מערך השיווק שלה לפי הוראות הדין, כי המבקשת היא לקוחה שנתנה הסכמה לקבלת דיוור, וכי הדיוור נשלח למבקשת במהלך תקופת הסגר על ידי עובדי המשיבה שאינם עוסקים בכך בימי שיגרה. 

נפסק: ההסכם ראוי, הוגן וסביר בהתחשב בעניינם של חברי הקבוצה. הסכם הפשרה הביא להסדרה עתידית ופיצוי צרכני המשיבה לעבר. המבקשת הציגה תשתית ראייתית לתמיכה בטענותיה. השאלות המשותפות לחברי הקבוצה עוסקות במשלוח מסרונים בניגוד לחוק וחברי הקבוצה מושפעים מהפרת החוק באופן דומה. שווי הפיצוי לחברי הקבוצה סביר ביחס לנזק הנטען. ההסדר מבטיח שרוב חברי הקבוצה יקבלו את הפיצוי. אם יבחרו חברי הקבוצה שלא לנצל את ההטבה, תועבר יתרת סכום הפיצוי לרווחת הציבור. לשני הצדדים טענות משפטיות ועובדתיות והסדר הפשרה מאזן כראוי את סיכויי ההצלחה בהליך ומהווה חלופה לניהול הליך משפטי. הסכם הפשרה כולל אכיפה ויישום של הוראות הדין. סיום ההליך בפשרה הוא הדרך היעילה וההוגנת לסיום ההליך. הצדדים המליצו על פסיקת גמול בסך 20,000 ש"ח למבקש ושכר טרחה בסך 100,000 ש"ח לבאי כוחם. התביעה הביאה תועלת לחברי הקבוצה, המבקשת ובאי כוחה נטלו על עצמם סיכון בהגשת ההליך והביאו לפתרון סוגיה צרכנית. יש לקבל את המלצת הצדדים. ניתן להסדר הפשרה תוקף של פס"ד.