ת"צ 40216-10-21 שניידר נ' בנק לאומי לישראל בע"מ

אולי יעניין אותך גם

אישור הסתלקות מתוגמלת מבקשה לאישור ייצוגית על הודעות מתפרצות מאפליקציית Pepper (פסק-דין, שלום ת"א, השופט רון גולדשטיין):

העובדות: בקשה מוסכמת להסתלקות מתוגמלת של המבקש מבקשתו לאישור תובענה כייצוגית. בבקשת האישור טען המבקש כי "הבנק הדיגיטלי" של המשיב שולח Push Notifications למשתמשי היישומון Pepper, לרבות התראות שיווקיות, ללא הסכמת הלקוחות, ובין היתר תוך הפרת הוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982. המשיב טען, בין היתר, שההתראות אינן נשלחות דרך האמצעים המנויים בחוק התקשורת, וכן כי ממילא ניתנת הסכמת לקוחותיו לכך.

נפסק: דין הבקשה להתקבל. בקשת האישור גילתה עילת תביעה לכאורה וניכר כי צומחת תועלת ממשית ורלוונטית לחברי הקבוצה, בין היתר, משום שבעקבות הגשת בקשת האישור התחייב המשיב לחדד נהליו וליידע את לקוחותיו בדבר אופי ההתראות בדחיפה והאפשרות לבטל את קבלתן. הבקשה לאישור תרמה באופן ממשי להקפדה על קיום הוראות הדין, בהתאם להתחייבות המשיב, וכן להרתעה מפני הפרת הוראות הדין. יש לאשר את הסכמת הצדדים לפסיקת גמול למבקש בסך 16,000 ש"ח וכן לפסיקת שכ"ט לב"כ המבקש בסך 24,000 ש"ח.