ת"א 55012-05-21 ישאלינור ייעוץ בע"מ ואח' נ' מסיבתא 2018 בע"מ

אולי יעניין אותך גם

מחלוקת בין עסקים בתחום הציוד למסיבות על השימוש במילים "היפ היפ" (פסק-דין, שלום ת"א, השופטת כרמלה האפט):

העובדות: תביעה בטענה להפרת סימן מסחר, גניבת עין, התערבות בלתי הוגנת ועשיית עושר ולא במשפט. התובעת מפעילה חנות בבני-ברק בשם "hiphip", ואתר הפועל בכתובת hiphip.co.il, המשמשים לממכר מוצרים למסיבות וכלים חד-פעמיים. התובע הוא בעלי התובעת וסימן המסחר המעוצב: "HIPHIP HOORAY". הנתבעת נותנת פתרון לחנויות העוסקות במכירת מוצרים למסיבות ומפיצה את סחורתה באמצעות סוכנים וחנות מקוונת. מרבית לקוחותיה סיטונאיים ולא לקוחות פרטיים. התובעים טענו, בין היתר, כי הנתבעת פרסמה עצמה ברשת תוך שימוש מכוון ומטעה בשם "היפ היפ", כאשר הקשת ביטוי זה מציגה גם מודעה של הנתבעת, שכותרתה "היפ היפ - קישוטים למסיבות - www.mesibata.co.il". הנתבעת טענה, בין היתר, כי התובעים נעדרים זכות בצירוף המילים "היפ היפ" וכי הגנתם מצומצמת לעיצוב המסוים של סימן המסחר.

נפסק: הפרת סימן מסחר - סימן המסחר של התובעת נרשם באופן מעוצב ולא מילולי. הסימן כולל צירוף שתי מילים באנגלית: hiphip ו-hooray, והוא מוגן בצורתו המעוצבת. הנתבעת השתמשה, בכותרת המודעה, במילים "היפ היפ" בעברית, באופן שאיננו מעוצב או צבעוני. השימוש במילים "היפ היפ" בכותרת המודעה אינו יוצר חשש לדמיון מטעה לסימן התובעים, באשר מדובר בשימוש באלמנט אחד מבין מגוון האלמנטים שבסימן. הגם שסוג הסחורות וחוג הלקוחות של התובעת והנתבעת דומים, מבחן המראה והצליל (המבחן המרכזי והדומיננטי ביותר במבחן המשולש) מצביע באופן מובהק על היעדר דמיון מטעה בין הסימן לבין המילים "היפ היפ" בהן נעשה שימוש במודעה. ההגנה על סימן מסחר מעוצב, בפרט כזה המוגבל מפורשות לפלטת צבעים מסוימת, מוגבלת ומצומצמת.

התעלמות מעיצוב הסימן, מצבעיו, מכל מילותיו ומהשפה בהן הופיעו, וקביעה כי לתובעת בלעדיות גם במילים "היפ היפ" בעברית באופן בלתי מעוצב, תרוקן מתוכן את העובדה כי הסימן נרשם באופן מעוצב (שהגנתו צרה יותר בהשוואה לסימן מילולי, ואת הבחירה לכלול בו שתי מילים באנגלית), ותבטא התעלמות ממכלול האלמנטים המרכיבים את הסימן. אפילו היה נקבע כי הנתבעת הפרה את הסימן, לא היה מקום לפסוק פיצוי כלשהו לתובעים, שכן הם לא הוכיחו את הנזקים שנגרמו להם לטענתם בפועל כתוצאה מפרסום המודעה, ומשכך אין הם זכאים לפיצוי מכוח פקודת סימני המסחר.

גניבת עין - התובעת טענה כי רכשה מוניטין רב בתחום פעילותה וכי מוניטין זה משויך למילים "hiphip" ו"היפ היפ". לצורך הוכחת מוניטין זה, ניתן היה להציג נתונים על היקף ההשקעה בפרסום אתר התובעת והמוצרים הנמכרים בו; על פלח השוק המשתמש באתר התובעת בהשוואה לאתרים מתחרים; ניתן היה להציג חוו"ד מומחה; סקר צרכנים וסקר דעת קהל; פרסומים בתקשורת על אתר התובעת; דו"חות בנוגע להכנסות התובעת, מספר ההזמנות המבוצעות באתר, ועוד. אולם התובעת לא הציגה ולו ראייה אחת על מנת להוכיח קיומו של מוניטין נטען זה, וטענותיה בעניין נותרו בעלמא. העובדה כי התובעת לא הוכיחה את הרכיבים הנדרשים לביסוס יסוד המוניטין, אין בה כדי להכשיר את מעשי הנתבעת, או כדי להוכיח כי אין לתובעת מוניטין.

העובדה כי הנתבעת השתמשה במילים "היפ היפ" במסגרת קמפיין המתחרים, מצביעה כי הנתבעת סברה שישנו ערך מסוים בשימוש במילים אלה. עם זאת, אין בכך די כדי להרים את נטל ההוכחה המוטל על כתפי התובעים להוכחת יסוד המוניטין. אשר ליסוד ההטעיה, פי מבחן המראה והצליל ומבחן סוג הסחורות וחוג הלקוחות, קיים דמיון מטעה בין הסימן לבין השימוש שנעשה על ידי הנתבעת במילים "היפ היפ" במודעה. עם זאת, לא הוכח קיומו של מוניטין במילים "היפ היפ", ולכן הטענה נדחית.

התערבות בלתי הוגנת - יסודות העוולה הם: קיומם של שני עוסקים – התובע והנתבע; הנתבע מונע או מכביד על גישת לקוחות, עובדים או סוכנים אל העסק או אל הנכס או אל השירות של התובע; פעולת הנתבע נעשית באופן בלתי הוגן. אין ספק כי היסוד הראשון מתקיים. השימוש במילים "היפ היפ" במודעה לא עלה כדי חסימת הגישה של לקוחות התובעת אל אתרה, שכן גולש שהיה מעוניין לגשת לאתר התובעת, עדיין יכול היה לעשות כן ללא כל קושי, חרף קיומה של המודעה. ממילא התובעים לא הוכיחו את נזקיהם בשל עוולה זו. הטענה בדבר עשיית עשיית עושר ולא במשפט נטענה בעלמא. לא הוכחה התעשרות או יסוד נוסף לפי הפסיקה. התביעה נדחתה. התובעים יישאו בהוצאות הנתבעת על הצד הנמוך, בסך 20,000 ש"ח.