ת"צ 55466-07-21 שמואלי ואח' נ' מרגלית ואח'

אולי יעניין אותך גם

הפרסום ב"יד2" מלמד על הסכמה משתמעת לפרסום הפרטים המופיעים במודעות (פסק-דין, מחוזי ת"א, השופטת לימור ביבי):

העובדות: בקשה לאישור תובענה ייצוגית. מה הדין מקום בו אדם מפרסם את דירתו להשכרה/מכירה באתר "יד2", כאשר במודעה הוא מפרסם את תמונת דירתו, פרטיה, לעיתים המחיר המבוקש, שמו ומספר הטלפון שלו. מפעילי לוחות מודעות אינטרנטיים אחרים, דוגמת המשיבים, מאתרים את המודעה ומפרסמים אותה, ללא רשותו המפורשת של המפרסם. האם יש בכך כדי להקים עילת תביעה למפרסם נגד האתר שהעתיק את המודעה? המשיב 1 הוא מפעיל לוח המודעות המקוון "AD" והמשיבה 2 היא תאגיד המפעיל את לוח המודעות המקוון "קומו". המבקשים פרסמו נכסים להשכרה בלוח יד2, וטענו כי לאחר שהסירו את מודעותיהם המשיכו לקבל פניות מכיוון שמודעותיהם הועתקו לאתרי המשיבים, ללא הסכמתם ותוך פגיעה בפרטיותם. ביום 12.1.2022 דחה ביהמ"ש את בקשת המשיב 1 לסילוק על הסף של ההליך.

נפסק: דין הבקשה להידחות. תובענה ייצוגית היא תובענה בשם קבוצת בני אדם שלא ייפו את כוח התובע המייצג לכך ושמעוררת שאלות מהותיות של עובדה או משפט המשותפות לכלל חברי הקבוצה. תובענה זו נכנסת לגדר סעיף 1 לתוספת השנייה לחוק תובענות ייצוגיות, כתביעה נגד "עוסק", בקשר לעניין בין העוסק ללקוחותיו. פרסום המבקשים ביד2 יש בו כדי ללמד על קיומה של הסכמה לפרסום הפרטים המופיעים במודעות וכן ספק באשר לסיווג המידע במודעות כמידע פרטי. שעה שמדובר בפרסום בלוח מודעות הפתוח לעיני הכל, הפך המידע לנחלת הכלל ולמצער לנחלת מי שהמודעות מופנות אליו. כיוון שקביעה מהו מידע פרטי (ובהתאמה מהי הפרת פרטיות) היא תלוית נסיבות, בנסיבות המקרה ספק רב אם המידע נשוא הדיון הוא מידע פרטי.

בנוגע ליסוד ההסכמה, טענו המבקשים כי משבחרו להוריד את המודעות שפרסמו ביד2, פקעה הסכמתם לפירסום (ככל שניתנה מלכתחילה) ולכן המשך הפרסום בלוחות המשיבים נעשה שלא בהסכמתם – גם לא מכללא. המבקשים כשלו להוכיח עילה אישית לטענתם, שעה שלא הוכיחו את המועדים הרלוונטיים לטענה, כלומר את מועדי הסרת הפרסומים מיד2 ומועדי הסרת הפרסומים מלוחות המשיבים. אין ממש גם בעילות הנוספות עליהן ביקשו המבקשים לבסס את תביעתם. המבקשים לא הציגו מנגנון לאיתור חברי הקבוצה, טענו בעלמא לקיומו של נזק ולא הציגו מנגנון כלשהו לאומדן הנזק – ככל שהוא קיים לחברי הקבוצה. הבקשה לא מתאימה לדיון כתובענה ייצוגית. המבקשים יישאו בהוצאות כל אחת מהמשיבות בסך 15,000 ש"ח.