תיק 1367168/3 פלונית נ' פלוני

אולי יעניין אותך גם

דיון הוכחות בבית הדין הרבני יתקיים בהיוועדות חזותית (החלטה, ביה"ד הרבני האזורי י-ם, הרבנים פרימן, בירדוגו ורבינוביץ):

העובדות: בית הדין הרבני קיבל, ברוב דעות, את בקשת התובעת לקיים דיון הוכחות, בתביעת גירושין, באמצעות היוועדות חזותית (Video Conference). התובעת, תושבת ארה"ב, ביקשה שדיון ההוכחות יתקיים בהיוועדות חזותית, בשל הקושי שלה להגיע לדיון בישראל, בהיותה מטפלת בשני ילדים קטנים. הבעל הנתבע התנגד לבקשה, טען לחוסר יכולת לברר את התביעה באמצעות ההיוועדות החזותית, והטיל ספק בקושי של האישה להגיע לדיון.

נפסק: יש לקבל את בקשת התובעת. לתובעת קושי לעזוב שני ילדים קטנים בארה"ב ולהגיע לישראל, לעזוב עבודה ולהוציא הוצאות עבור הנסיעה, כל זאת כאשר הנתבע כפה עליה התדיינות רק בישראל, לאחר שסרב לדון עמה בבית דין בארה"ב. דרישת הנתבע לנוכחות התובעת בדיון אינה נובעת, בהכרח, מרדיפת עשיית הצדק. נראה שהוא מנסה להקשות ולהציק לתובעת רק בשל הסכסוך ביניהם, בעודו מודע לכך שניתן לברר היטב את תביעת הגירושין גם באמצעות ההיוועדות החזותית. בהיוועדות חזותית, המתקיימת באיכות גבוהה, ניתן לשמוע את הטענות ולראות את בעלי הדין, כך שמתקיים כלי הבירור של "מי הטוען האמת או שקר", גם ניתן לעשות צדק כאשר הטענות נשמעות באופן וירטואלי בביה"ד. בכך מתקיימת למעשה גם הדרישה של נוכחות בעלי הדין בפני ביה"ד, שהרי כל הצורך בנוכחות בעלי הדין הוא רק לצורך ברור הטענות ועשיית הצדק. משעה שקיים כלי לברור אמיתות הטענות ועשיית הצדק, שוב אין צורך בנוכחות ממשית. בהיוועדות החזותית מתקיימים הכלים הנחוצים לברור האמת ולעשיית הצדק ולכן ניתן לוותר על הנוכחות הממשית.