תאד"מ 28794-11-21 סמירנוב נ' אמיר

אולי יעניין אותך גם

ריטוש פני הדוגמנית בצילום, גם אם למטרה סבירה, פוגע בזכותו המוסרית של הצלם (פסק-דין, שלום רמלה, השופטת אביגיל פריי):

העובדות: התובע טען כי הנתבע, בעלי ועורך האתר "פוסטה", הפר את זכויות היוצרים שלו וזכויותיו המוסריות בתמונה שצילם לצורך הפקה של מגזין, עת הנתבע השתמש בה בכתבה באתר. התובע טען עוד כי הנתבע ריטש את פני הדוגמנית שהופיעה בצילום. הנתבע הכחיש את זכויות התובע בתמונה וציין כי זו צורפה לכתבה שעסקה בניסיון לסגור בית עסק לאופנועים. הנתבע טען כי התמונה היתה בדף הפייסבוק של אותו עסק וכי נלקחה משם בידיעת בעליו ובהפנייתו. הנתבע טען עוד כי ריטש את פני המצולמת כדי למנוע קישור לא רצוי שלה עם תוכן הכתבה.

נפסק: התובע הוא צלם התמונה. הנתבע הוכיח את טענתו כי נמסר לו כי הוא רשאי להשתמש בכל אחת מהתמונות המצויות בעמוד הפייסבוק של בית העסק לאופנועים. הצילום הוא תוצר של שיתוף פעולה בין מספר גורמים שהיו חלק ביצירתו. התובע, הוא הצלם, המגזין, ובית העסק שסיפק את הציוד ליצירת תמונת האופנועים. סעיף 35 לחוק זכות יוצרים, התשס"ח-2007, הוא חריג לסעיף 33 לחוק לפיו היוצר הוא בעל היצירה, ומאפשר לצדדים להגיע להסכמות על לזהות בעל הזכויות ביצירה, לאור המעורבות הגבוהה של המזמין בביצועה. במקרה זה, בעל העסק העיד כי לפי המידע שהיה בידיו, הוא היה רשאי להשתמש ביצירה ככל העולה על רוחו, ועל בסיס הבנה זו אישר את השימוש בה לנתבע. דבריו קיבלו חיזוק בדברי התובע עצמו. התובע העיד כי הוזמן על ידי המגזין לבצע את הצילומים ללא תמורה, וכחלק משיתוף פעולה. לפי עדותו, המגזין, ולא התובע, הוא בעל זכות היוצרים ביצירה, וזאת בשים לב לעובדה כי מדובר בתמונת דיוקן של שני נהגי אופנוע הרכובים על כלי הרכב, בצירוף דוגמנית שעומדת ביניהם.

גם לו היה נקבע כי חלות הוראות סעיף 35(א) לחוק, היה ההיגיון מחייב לקבוע כי זכות היוצרים אינה מסורה באופן בלעדי לתובע, אלא גם בית העסק הוא בעל זכות בה. העסק סבר כי הוא רשאי לאשר לנתבע להשתמש בצילום שפורסם בעמוד הפייסבוק שלו, הנתבע קיבל את אישורו לעשות כן, ולפיכך לא הפר הנתבע את זכות היוצרים של התובע. שונים הדברים ביחס לזכותו המוסרית של התובע. הנתבע הסביר את בחירתו לרטש את פני הדוגמנית שבצילום. הגם כי אין פסול בבחירה זו, היא פוגעת בזכותו המוסרית של התובע לשימוש ראוי ביצירתו. הדברים מקבלים משנה תוקף מקום בו גם לאחר הגשת התביעה לא מצא הנתבע לשנות או לתקן את התמונה ומלבד הוספת קרדיט לתובע, הותיר אותה במצבה הפגום באתר. הטשטוש בוצע באופן גס, ויש בו כדי לפגוע באומנותיות הצילום. פרסום הצילום נעשה בתום לב, בלא שלנתבע נוצר רווח כלשהו מפרסומו ומטרתו היתה אילוסטרציה לעסק נשוא הכתבה, שלא היתה ממומנת. בשים לב לאמור לעיל, להיקף השינויים המינורי, שאכן השפיע על התמונה, אך לא מהווה השחתה או שינוי מהותי בתוכנה, יש לפסוק הפיצוי על הרף הנמוך. הנתבע יפצה את התובע ב-5,000 ש"ח וכן הוצאות בסך 2,650 ש"ח.