ת"ק 11030-01-23 מורוזוב נ' בן חמו

אולי יעניין אותך גם

פיצוי סמלי של 100 ש"ח על פרסום לשון הרע באינסטגרם (פסק-דין, תביעות קטנות י-ם, הרשם יגאל ברק-עופר):

העובדות: תביעת לשון הרע שעילתה תגובה שכתב הנתבע באינסטגרם על התובע, בו קרא לו, בין היתר, "לחזור לרוסיה". הנתבע טען כי לא כתב את התגובה. הוא הודה כי היא נכתבה באמצעות שם המשתמש שלו, אך טען כי זה פתוח לכמה גורמים המעניקים לו שירותים. 

נפסק: טענת הנתבע כי אחר כתב דברים באמצעות שם המשתמש שלו היא טענה שאין די בהעלאה שלה בעלמא. היה על הנתבע להוכיח באמצעות ראיות כי אדם אחר עשה ביצע את הפרסום. אף בהינתן גרסת הנתבע, אפשר שמכיוון שהעניק לאחרים הרשאה לכתוב דברים בשמו, הוא אחראי על הפרסום מכוח דיני השליחות. תוכן הפרסום היה בו כדי לגרום להשפלת התובע בעיני הבריות, וכן לבזותו בשל מוצאו, ועל כן יש בו משום לשון הרע. ברור כי אין מדובר בפרסום עובדתי, שכן ניכר כי הפרסום איננו נובע מהיכרות ספציפית עם התובע או מידע מסוים לגביו. מדובר בפרסום שהוא הבעת דעה. בעוד שחלק מהאמירות ("חוצפן") ניתן לראות כהבעת דעה בתום לב, האמירות "תחזור לרוסיה" ו"באת לכאן רק כדי לקבל סל קליטה שמן", אינן חוסות תחת ההגנה. מתוך ההקשר בו נכתב הפרסום, ניתן לפרש אותו גם באופן אחר. ניתן להבין את הפרסום כביקורת על הדעה שהביע התובע. שעה שהפרסום לא נוסח בצורה מעודנת, אלא בצורה משתלחת באופן בלתי ראוי, הפרשנות המסתברת יותר היא כי מדובר בהשפלתו של התובע על רקע מוצאו, וכי חלקים אלה של הפרסום אינם חוסים תחת הגנת הבעת הדעה. עם זאת, התובע זכאי לפיצוי סמלי בלבד, בסך 100 ש"ח.