תאד"מ 29279-04-21 שניאור ואח' נ' חי עמי - קרן הצדקה והחסד לציון ואח'

אולי יעניין אותך גם

העמותה נושאת באחריות לבקשות התרומה שנשלחו דרך הפלטפורמה שלה (פסק-דין, שלום בת-ים, השופטת רונית אופיר):

העובדות: תביעה בנושא הפרה נטענת של הוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982, שמקורה ב-11 מסרונים ששלחו הנתבעים לתובעים, בנושא בקשת תרומה להצלת חיים, וב-3 הודעות דוא"ל בנושא תרומה לנזקקים. התובעים טענו, בין היתר, כי לא אישרו את קבלת ההודעות. הנתבעת היא עמותת "גאולה בעיניים" והנתבעים הנוספים הם חברי הוועד המנהל של העמותה. הנתבעים טענו כי אין להם קשר למשלוח ההודעות לתובעים. 

נפסק: התובעים לא נתנו אישור מראש לקבלת ההודעות. עיקר המחלוקת בין הצדדים היא בנושא הגדרת ההודעות כ"דבר פרסומת" והגדרת הנתבעים כ"מפרסם". מסר המופץ לציבור, שמטרתו בקשת תרומה, הוא דבר פרסומת. באשר למסרים מסוג זה ששולחות עמותות, קובע סעיף 30א(ב1) לחוק הוראות שונות מאלו החלות על המפרסם הרגיל. מותר לעמותה לשלוח דבר פרסומת לציבור הרחב בדוא"ל, לשם קבלת תרומה, ובלבד שהנמען לא הודיע על סירובו לקבל את דבר הפרסומת. 11 מההודעות נשלחו במסרונים, כך שהמשלוח שלהן הוא בניגוד לחוק. את הודעות הדוא"ל לא ניתן לייחס לנתבעים והן נכנסות לגדר סעיף 30א(ב1) לחוק. משלוח המסרים התבצע באמצעות פלטפורמה השייכת לעמותה, המאפשרת את השימוש בה תמורת תשלום.

העמותה טענה כי היא משמשת פלטפורמה בלבד ומספקת גישה למערכת טכנולוגית בלבד, מבלי שיש לה גישה למערכת ולנתוני השליחה, לתוכן ההודעות ולפרטי התורמים. אין לקבל טענה זו. מהפן המשפטי, משלוח ההודעות מקדם את מטרות העמותה ועל כן היא "מפרסם" כהגדרתו בחוק. הפן העובדתי, העמותה היתה מעורבת ומודעת היטב לאופן משלוח ההודעות ולא פעלה כדי לקיים את הוראות חוק התקשורת או להביא לידיעת המשתמשים בפלטפורמה את החובה לנהוג בהתאם להוראות החוק. על הנתבעים האחריות לוודא כי השימוש בפלטפורמה, גם אם על ידי אחרים, נעשה בהתאם לחוק. לכל הפחות, על הנתבעים האחריות להבהיר ולהסדיר את חלוקת האחריות בינם לבין המשתמש בפלטפורמה. הנתבעים לא פעלו כך. הנתבעת לא סיפקה רק את הפלטפורמה, אלא היתה מעורבת גם בתמיכה, בהדרכה, ובשימוש במספרים דרכם נשלחו ההודעות.

הנתבעים היו מודעים, גם אם על דרך של "עצימת עיניים", לאופן בו נשלחו ההודעות באמצעות הפלטפורמה. מודעות זו מחייבת עשייה אקטיבית מצידם לשם שמירה על הוראות חוק התקשורת. הנתבעים הנוספים הפרו את חובתם כנושאי משרה בעמותה לפי חוק התקשורת. הנתבעים יפצו את התובעים ב-11,000 ש"ח וכן הוצאות בסך 3,000 ש"ח.