ת"ק 61971-07-22 זריהן נ' איסתא ישראל בע"מ

אולי יעניין אותך גם

על אתר סחר אלקטרוני הנטל להראות כי הציב קישור ייעודי לביטול עסקה (פסק-דין, תביעות קטנות כפ"ס, הרשם צוריאל לרנר):

העובדות: תביעה להחזר דמי כרטיס טיסה שהזמין התובע דרך אתר האינטרנט של הנתבעת, אך ביטל ולא ניצל, וכן דרישה לפיצוי סטטוטורי מכוח חוק הגנת הצרכן.

נפסק: חוק הגנת הצרכן קובע, בסעיף 14ג, את הכללים לביטול עיסקה שנעשתה באינטרנט. התובע שלח לנתבעת הודעת ביטול ויש לבחון אם ההודעה נשלחה כנדרש. סעיף 14ט לחוק קובע דרכים שונות באשר לאופן משלוח ההודעה. העסקה כאן היא כזו "שניתן להתקשר לגביה עם צרכן באינטרנט". משכך, על הנתבעת לייצר "קישור ייעודי" לצורך מסירת הודעת ביטול בדף הראשי של אתר האינטרנט. בטופס ההזמנה עצמו מופיעה בבירור הדרך ליצור קשר "בנושא הזמנות". בכך ענתה הנתבעת על חובתה לפי סעיף 14ט(ד) לחוק, אולם לא הוכח אם ענתה על חובתה לפי סעיף 14ט(ב), לעניין יצירת הקישור. נטל ההוכחה הוא על הנתבעת להראות כי קיים קישור כזה. הנתבעת לא הוכיחה שלרשות התובע עמדה דרך ברורה, תואמת חוק, לבטל את העסקה; אך כן הראתה שאל מול עיניו התנוססה הדרך הנכונה לבצע את הביטול, ואם היה נוקט בה, לא היה התיק מבשיל לכדי תביעה, שכן העסקה היתה מתבטלת, והוא היה מקבל בחזרה את כספו. יש לראות את התובע, מצד אחד, כמי ששלח הודעת ביטול מספקת, לפיה היתה הנתבעת צריכה לפעול, אולם מצד שני, יש להתחשב בכך שלא פעל בדרך המותווית למשלוח ההודעה, למרות הנחיה ברורה לעשות כן. הנתבעת תשיב את דמי הכרטיס, בניכוי דמי ביטול כדין, אך אין הצדקה לחייבה בפיצויים מיוחדים.