ת"צ 67904-01-22 אלוס ואח' נ' פתרונות אפקטיביים בע"מ

אולי יעניין אותך גם

הסתלקות מייצוגית ספאם בשל ספק אם מדובר בהפצה מסחרית של דבר פרסומת (פסק-דין, שלום פ"ת, השופט אמיר לוקשינסקי-גל):

העובדות: בקשת הסתלקות מבקשה לאישור תובענה ייצוגית. המבקש 1 הוא מנכ"ל המבקשת 2. בבקשת האישור טענו המבקשים כי המשיבה שלחה למבקש 1 הודעות פרסומת ב-WhatsApp, ללא הסכמתו, ובניגוד להוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982. המשיבה טענה כי היתה בין הצדדים היכרות מוקדמת וכי מדובר בהפנית לקוח של המשיבה אל המבקשים. בדיון בבקשת האישור ניתנה החלטה לפיה על פני הדברים מדובר בהודעת ווטסאפ אישית לאחר שבין הצדדים הייתה תקשורת טלפונית מספר חודשים קודם, וכי ספק אם מדובר בהפצה מסחרית של דבר פרסומת כנטען. ביהמ"ש המליץ כי להגיש בקשת הסתלקות ללא גמול ושכ"ט.

נפסק: נוכח העובדה שהיתה היכרות מוקדמת בין הצדדים טרם משלוח ההודעות ובנסיבות אלו קיים ספק האם המדובר בהפצה מסחרית של דבר פרסומת, אין מקום להמשך ניהול ההליך. המבקשים יישאו בהוצאות המשיבה בסך 2,500 ש"ח. יש לאשר את בקשת ההסתלקות. הבקשה לאישור תובענה ייצוגית נמחקה ותביעתם האישית של המבקשים נדחתה.