ת"צ 44893-06-22 אוסטרובסקי נ' הוט - מערכות תקשורת בע"מ

אולי יעניין אותך גם

אישור הסתלקות מבקשה לאישור תובענה ייצוגית לפי חוק הספאם (פסק-דין, שלום ת"א, השופטת אפרת בוסני):

העובדות: בקשה מוסכמת להסתלקות מתוגמלת מבקשה לאישור תביעה ייצוגית. בבקשת האישור טענה המבקשת כי המשיבה מנצלת את ההתחברות הראשונית של לקוחות חדשים לשירותי הטלוויזיה של "הוט", וזאת לצורך למשלוח הודעות פרסומת בדוא"ל במסווה, בניגוד להוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982. המשיבה מאידך סברה כי מדובר בהודעות שתכליתן מתן מידע ללקוחות בקשר לשירות אליו הצטרפו. הסכמות הצדדים כוללות הטבה לחברי הקבוצה (צפייה חינם בספריית תוכן) בשווי מוערך של 456,800 ש"ח.

נפסק: אין צורך להתערב בתוכן ההסדר המוסכם. ההסדר אליו הגיעו הצדדים משרת את טובתה של הקבוצה ואין יתרון ממשי בהמשך ניהול ההליך. ההסדר אינו מקים מעשה בית דין כלפי מי מחברי הקבוצה ויש לקבלו. יש להתערב בהסכמות הצדדים לגבי פסיקת גמול למבקשת ושכר-טרחה לבא-כוחה. קיימת עילת תביעה במקרה זה, ולו לכאורה. חיזוק לכך יש בפעולות שהסכימה המשיבה לקבל על עצמה במתווה ההסדר. כן קיימת תועלת קונקרטית לחברי הקבוצה בהסדר המוסכם. מדובר באותם מקרים בהם יש לפסוק גמול למבקשת ושכר טרחה למיצגיה, בשיעור מסוים, אם כי בשיעור מופחת מזה שהוסכם בין הצדדים. יש להפחית את הגמול למבקשת ל-10,000 ש"ח ואת שכר הטרחה ל-30,000 ש"ח בתוספת מע"מ. בקשת האישור נמחקה ותביעתה האישית של המבקשת נדחתה.