ת"א 25472-06-18 חליוה נ' קובי

אולי יעניין אותך גם

ראש עיריית טבריה לשעבר ישלם פיצוי של קרוב לחצי מיליון ש"ח עבור פרסומי לשון הרע בפייסבוק (פסק-דין, שלום טבריה, השופטת ברכה לכמן):

העובדות: תביעת לשון הרע בשל 26 פרסומים של הנתבע בפייסבוק. התובע הוא בעליו והעורך של המקומון "כוכב הצפון" ומכהן כיו"ר ועד הישוב פוריה עילית. הנתבע, ראש עיריית טבריה לשעבר, הגדיר עצמו כפעיל חברתי וכמי שעומד בראש קבוצת הפייסבוק "מרימים את טבריה מהקרשים". הנתבע אישר את הפרסומים וטען כי מדובר באמת. 

נפסק: הפרסומים הם לשון הרע במובן שלוש החלופות הראשונות בחוק איסור לשון הרע. הם נועדו להשפיל את התובע. הפרסומים מייחסים לתובע מעשים, התנהגות ותכונות על מנת לבזותו, ולפגוע בעיסוקו, וכדי לפגוע בכבודו. שלל האמירות בפרסומים, המכוונות נגד התובע, יש בהם כדי להשפיל ולבזות את התובע בעיני הבריות. הנתבע לא הרים את הנטל המוטל עליו להוכיח את הגנתו בדבר אמת בפרסום. הפרסומים לא חוסים תחת הגנות החוק. הפרסומים נעשו שלא בתום לב. הם נועדו לבייש את התובע ולהציגו בצורה מבזה, תוך שימוש במילים פוגעות, מעליבות ומשפילות, והם כלל לא חוסים תחת הגנות לפיהן מוטלת הייתה חובה חוקית, מוסרית או חברתית על הנתבע לפרסם את הפרסומים. לא מדובר בהבעת דעה או ביקורת כנה. היקף הפרסומים, אופיים, בוידאו ופוסטים, תוכנם המכפיש והמבזה, פעם אחר פעם, אינם פרסום שנופל בגדר זוטי דברים. אין מדובר בתביעת השתקה.

יש יסוד לדרישת התובע לכפל פיצוי ללא הוכחת נזק. מתוכן הפרסומים, עולה באופן שאינו משתמע לשתי פנים היסוד של הכוונה לפגוע. בקביעת הפיצוי נלקחו בחשבון תוכנם המשתלח, המשמיץ והמבזה של הפרסומים, החורג מכל אמת מידה מקובלת של שיח, חומרת האמירות המצויה ברף חומרה גבוה, היקף הפרסומים, הביטויים הקשים בהם תיאר את התובע, פעם אחר פעם, והתקופה הארוכה בה פורסמו הפרסומים. יש לקחת בחשבון גם את התנהלות הנתבע בהליך ואת העובדה שלא חשב שיש מקום להתנצל ולהסיר את הפרסומים. הנתבע יפצה את התובע ב-16,000 ש"ח עבור כל פרסום ובסה"כ 416,000 ש"ח וכן הוצאות ושכ"ט עו"ד בסך 40,000 ש"ח.