ת"צ 40923-03-20 פרנג'י נ' מייהריטאג' בע"מ

אולי יעניין אותך גם

אישור הסדר פשרה בייצוגית בעקבות אירוע אבטחת מידע ב-My Heritage (פסק-דין, מחוזי ת"א, השופטת אסתר נחליאלי חיאט):

העובדות: בקשה לאשר הסדר פשרה בתובענה ייצוגית, שעניינה הגנה על הפרטיות ושימוש במידע אישי המצוי במאגר מידע. המשיבה מספקת שירותי גנאלוגיה דיגיטליים ללקוחות בישראל ובעולם, ומאפשרת ללקוחותיה חולל מסמכים ולחלץ נתונים על אילן היוחסין שלהם ולשימור המורשת וההיסטוריה המשפחתית. המבקש הצטרף כלקוח לשירות "עץ משפחתי" של המשיבה והסכים לתנאי השימוש ולמדיניות הפרטיות שלה. המבקש הגיש את בקשתו לאישור התובענה כייצוגית בעקבות אירוע אבטחת מידע בשרתי המשיבה. המבקש טען, בין היתר, כי המשיבה הפרה את הוראות הדין שעניינן בפרטיות ואבטחת מידע, לאחר שבעקבות דליפת מידע פורסם ברשת מידע אישי רב על משתמשי המשיבה. המשיבה לא הכחישה את אירוע האבטחה, אך טענה כי פעלה כדין וכי לא ניתן להבטיח את המידע ולתת הגנה מוחלטת. המשיבה טענה כי נקטה באמצעי הגנה מחמירים מאלה שקבע המחוקק. הצדדים הגיעו להסדר פשרה מוסכם, שאף תוקן על-ידם.

נפסק: הליך בחינת הסדר הפשרה נמשך זמן ארוך במסגרתו נשמעו התנגדות מטעם עמותה הפועלת לקידום ההגנה על הפרטיות, וכן עמדת היועמ"ש והגורמים המקצועיים בממשלה האמונים על הגנת פרטיות המשתמשים במרשתת – הרשות להגנת הפרטיות ומערך הסייבר הלאומי. לאחר שנשמעו הערותיהם ביחס להסכם אליו הגיעו הצדדים, ההסדר המוצע תוקן ושופר. בהמשך אף מונה בודק בלתי תלוי לצורך בחינה אובייקטיבית של ההסדר המוצע על רקע נסיבות אירוע האבטחה שהוביל להגשת בקשת האישור. הסדר הפשרה ראוי, הוגן וסביר בהתחשב בענינם של חברי הקבוצה, וזאת באספקלריית מאזן הסיכויים והסיכונים הנשקפים לחברי הקבוצה מהמשך ניהול ההליך. אכן, ההסדר אינו חף מקשיים או מבעיות, אך אין בסך מגרעותיו כדי לעלות על סך התועלת שהוא צפוי להביא לחברי הקבוצה ולציבור הרחב. במסגרת ההסדר נכללים הטבה בדמות שירות חינמי שווה-כסף בשירותים הדיגיטליים שמציעה המשיבה, נוסף על פיצוי כספי של לפחות 400,000 ש"ח לקרן מכוח סעיף 27 א לחוק תובענות ייצוגיות. גובה הפיצוי הכספי שיועבר לקרן תלוי בשיעור מימוש ההטבה מקרב חברי הקבוצה. שווי הפיצוי הכולל שהוסכם בין הצדדים הוא ראוי והוגן ביחס לגובה הפיצוי שניתן לחברי הקבוצה או לציבור במסגרת הסדרי פשרה אחרים בהליכים ייצוגיים שעסקו בסוגיות של אבטחת מידע ופגיעות בפרטיות חברי הקבוצה כתוצאה מדליפת מידע ממאגרי מידע. יש להפחית מגובה המלצת הצדדים ולהורות על תשלום שכר טרחה לב"כ המבקש בסך 75,000 ש"ח ופסיקת גמול למבקש בסך 25,000 ש"ח. ניתן תוקף של פס"ד להסדר הפשרה.