תאד"מ 57744-07-21 סוקולובסקי ואח' נ' ערוץ 2000 להפצת יהדות ע.ר

אולי יעניין אותך גם

עמותה להפצת היהדות תשלם 44,000 ש"ח לאחר ששלחה מסרונים לגיוס תרומות (פסק-דין, שלום בת-ים, הרשם אדי לכנר):

העובדות: הנתבעת היא עמותה העוסקת בהפצת היהדות וגיוס תרומות, והנתבע הוא נושא משרה בה. 15 התובעים טענו כי הנתבעים שלחו להם 32 דברי פרסומת במסרונים, ללא הסכמתם, בניגוד להוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982. הנתבעים מכחישים כי שיגרו את המסרונים נשוא התביעה וכן טענו כי אין מדובר ב"דבר פרסומת".

נפסק: דין התביעה להתקבל. מדובר ב-32 מסרונים שנשלחו ל-15 תובעים. מדובר ב-14 סוגים שונים של מסרונים. בחלק מהמסרונים יש אפשרות הסרה בכניסה לקישור ולאחר מכן לחיצה על הסרה; בחלק ניתן להסיר באמצעות לחיצה על קישור ובחלק אחר ניתן להשיב במסרון חוזר "הסר". בחלק מהמסרונים לא מופיע שם המפרסם ובחלקם מופיע שמה של הנתבעת. המסרונים עונים להגדרת "דבר פרסומת". במסרונים יש כוונה של המפרסם לעודד את הנמענים לבצע עילוי נשמות, תיקון נפטרים, קריאה והאזנה של תכנים ושידורים בעלי תוכן דתי, בקשה לתרומות, צפייה בברכות ותזכורת לספירת העומר. תוכן המסרונים עונה להגדרת "תעמולה" וגם מטרתם בקשת תרומה. המסרונים מושא התביעה אינם בגדר הצעה אלא שליחת מסרונים שתוכנם עונה להגדרה של דבר פרסומת לפי החוק. הנתבעת עומדת מאחורי שיגור כל המסרונים, שנשלחו בניגוד לחוק וללא הסכמת התובעים. טענת הנתבעים לחוסר תום לב ולקנוניה לא הוכחה. הנתבעים לא הניחו טעמים המצדיקים הפחתה מסכום הפיצוי. הנתבעים ישלמו לתובעים פיצוי בסך 32,000 ש"ח וכן יישאו בשכ"ט עו"ד בסך 7,000 ש"ח ובהוצאות בסך 5,000 ש"ח.