ת"צ 16276-06-22 שנפ נ' שאפור שטיחים א.כ. בע"מ

אולי יעניין אותך גם

אישור הסתלקות מבקשה לאישור תובענה ייצוגית לפי חוק הספאם (פסק-דין, מחוזי מרכז-לוד, השופט רמי אמיר):

העובדות: בקשה מוסכמת להסתלקות מבקשה לאישור תובענה כייצוגית. בבקשת האישור המבקש טען כי המשיבה הפרה את הוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982, לאחר ששלחה דברי פרסומת בניגוד לדין. הצדדים הגיעו להסכמות עקרוניות בדבר סיום התיק בדרך של פשרה. המשיבה התחייבה לפעול מעתה כדין וכן לערוך רענון נהלים והדרכה בנושא לכל הגורמים הרלבנטיים. המשיבה אף התחייבה להעניק הטבה לציבור בסך 320,000 ש"ח, בדרך של תרומת מוצרים לעמותות נזקקות. הצדדים המליצו על גמול למבקש בסך 12,000 ש"ח והוצאות אגרה, וכן על שכ"ט לב"כ המבקש בסך 58,000 ש"ח בתוספת מע"מ.

נפסק: יש לאשר את בקשת ההסתלקות ולאמץ את המלצת הצדדים לפסוק גמול והוצאות למבקש ושכ"ט עו"ד לבאי-כוחו. אין לחייב את המבקש להמשיך בהליכים נגד המשיבה. בקשת ההסתלקות צופה פני עתיד ותנאיה הביאו להסדרת התנהלות המשיבה ועמידה בהוראות חוק התקשורת. ההסכמות נוגעות ללב הטענות שנטענו בבקשת האישור, ונותנות להן מענה מספק. המשיבה ציינה שהיא אינה נוהגת לשלוח דברי פרסומת ללקוחותיה, וכי ההודעה מושא הבקשה לאישור נשלחה באופן חד פעמי למספר מועט יחסית של נמענים, ביניהם רשימת אנשי הקשר של הבעלים ומנהל המשיבה הכוללת חברים ובני משפחה, מעצבים, אדריכלים ולקוחות. אין בהסתלקות כדי ליצור מעשה בית דין לרעתם של חברי הקבוצה.