ת"א 19641-02-18 פלוני נ' מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ

אולי יעניין אותך גם

נתבע בתביעת נזקי גוף יוכל להעיד מאיטליה בהיוועדות חזותית, בשל מצבו הרפואי (החלטה, שלום ראשל"צ, השופט יוני לבני):

העובדות: בקשה לשמיעת עד המצוי באיטליה, שהוא נתבע בתביעת נזקי גוף, בדרך של היוועדות חזותית, במסגרת דיון הוכחות, וזאת בשל מצבו הבריאותי. התובע וצד ג' מתנגדים לבקשה בנימוק שזו לא תאפשר כיאות את בירור האמת.

נפסק: אמנם, חרף התקדמות הכלים הטכנולוגים, קיום דיון בהיוועדות חזותית עודנו אינו בבחינת "דרך המלך", ועדיין נודעת עדיפות להתרשמות בלתי אמצעית מן העדים. על ביהמ"ש לבחון בכל מקרה לגופו אם קיימת הצדקה לקיום דיון בדרך זו, כשלעניין זה ייבחן גם תום לבו של מגיש הבקשה, וכן אם ניתן להבטיח כי שמיעת העד בהיוועדות חזותית תאפשר לבעלי הדין לקיים חקירה אפקטיבית ולביהמ"ש להתרשם מהעד במידה מספקת. מצבו הרפואי של העד, הסובל מליקוי בדרכי הנשימה, עלול להקשות עליו במידה ניכרת להגיע לארץ באמצעות טיסה ואין מדובר בליקוי זמני או קצר. נתונים אלה תומכים בקיום התנאי הראשון. לכך יש להוסיף כי העד נתן הסכמה לקיום עדות בדרך זו ואף ביקש זאת מיוזמתו. על המבקשת להציג לביהמ"ש אסמכתא שתתמוך בכך שאכן עד זה לא יצא את גבולות מדינתו בטיסה בשל ליקויו הנשימתי. עדותו של העד חיונית. מדובר בבעל דין בתביעה, שמסר תצהיר ותיאר עובדות להן חשיבות לעניין המחלוקת. ניתן להניח כי לא קיימת מניעה מבחינת איטליה, שבה שוהה העד, כי עדותו תישמע בהיוועדות חזותית. חזקה כי הדין באיטליה בנוגע לשמיעת עדות בהיוועדות חזותית דומה לישראל, ומשלא הוצג טעם שיסתור זאת, יש לקבוע כי לא קיימת מניעה חוקית לעשות כן. יש לקחת בחשבון את "גילו" של התיק. עיכוב בשמיעת העדות עלול להביא לעיכוב נוסף בהליכים, ואף בכך יש משום שיקול בעל משקל בשמיעת העדות בדרך זו. הבקשה התקבלה.