ת"פ 46271-02-22 מדינת ישראל נ' קראקרה

אולי יעניין אותך גם

ארבע שנות מאסר לנאשם שיצר זהויות בדויות של נערות, והתכתב באמצעותן עם קטינות ב-TikTok וב-WhatsApp, לצרכים מיניים (גזר-דין, מחוזי מרכז-לוד, השופטת מרב גרינברג):

העובדות: הנאשם הורשע, לפי הודאתו, במסגרת הסדר טיעון, בביצוע עבירות של הצגת מידע כוזב (ס' 3(א)(1) לחוק המחשבים); מעשה מגונה בקטין שטרם מלאו לו 14 שנים אף בהסכמה (ס' 348(א), 345(א)(3) לחוק העונשין); סחיטה באיומים (ס' 428 לחוק העונשין); הטרדה באמצעות מתקן בזק (ס' 30 לחוק התקשורת); הטרדה מינית (ס' 3(א)(3) לחוק למניעת הטרדה מינית); קבלת דבר במרמה (ס' 415 לחוק העונשין); והחזקת חומר תועבה ובו דמותו של קטין (ס' 214(ב)(3) לחוק העונשין).

הנאשם יצר זהויות בדויות של נערות צעירות, והתכתב באמצעותן עם קטינות ב-TikTok וב-WhatsApp. הנאשם שיתף את הקטינות בפרטים כוזבים על הדמות ובחלק מהמקרים שלח לקטינות תמונות או סרטונים של נערה הנחזית להיות אותה דמות, במטרה להשיג את הסכמתן להצטלם ולשלוח לו תמונות או סרטונים אינטימיים. בין היתר, החזיק הנאשם על הטלפון שבחזקתו תמונות וסרטונים הכוללים חומרי תועבה ובהם דמויות של קטינים וקטינות. בגדר הסדר הטיעון הגבילה המאשימה את עתירתה העונשית ל-4 שנות מאסר, מאסר על תנאי ופיצוי לנפגעי העבירה, כשההגנה חופשית בטיעוניה.

נפסק: הנאשם הורשע ב-6 אישומים שונים. עתירת המאשימה לסווג את מעשיו השונים ל"אירועים" נפרדים, קביעת מתחם נפרד לכל אירוע וקביעת עונש כולל למכלול האירועים מקובלת ומתיישבת היטב עם מדיניות הפסיקה. הנאשם פגע במתלוננות שונות, הגם שפעל בדפוס פעולה דומה, והקשר עם כלל קורבנותיו בוצע כולו באמצעים וירטואליים, הוא התחזה לדמויות שונות וקיימים הבדלים במעשיו.

מעשי הנאשם ממחישים פעם נוספת את הסכנה הטמונה בשימוש ברשתות מקוונות על ידי עברייני מין, כדי לפתות קורבנות, קטינים וקטינות רכים בשנים, להיענות לבקשות ודרישות מיניות מעוותות כדי לספק את יצריהם המיניים הסוטים. פן חומרה נוסף נוגע לקלות ביצוע העבירות במרחב המקוון, הקושי בגילויין, וזמינותה של הרשת - המאפשרת לתוקף לפעול בחסות האנונימיות מתוך ביתו ומכל מקום, כלפי קורבן מרוחק או מספר קורבנות בו זמנית.

הנאשם הורשע שביצע מסכת מעשים תוך ניצול לרעה של רשתות חברתיות מקוונות, המועדפות על-ידי משתמשים צעירים, ליצירת קשר עם קטינות. הוא יצר זהויות בדויות של נערות צעירות, במטרה ליצור קשר עם קטינות, לפתותן במרמה להתכתב איתו, ובהמשך להצטלם עבורו בעירום מלא או חלקי, ולבצע בעצמן מעשים מגונים. במטרה לרכוש את אמונן, שלח לקטינות תמונות או סרטונים של נערה הנחזית להיות הדמות שגילם בפניהן. כשלא הצליח להשיג את הסכמתן בדרכי פיתוי ומרמה, איים, סחט והטריד, לשם גירוי או סיפוק מיני. אלו מעשים שבוצעו תוך שימוש, לעיתים, באיומים ובמניפולציות וניצול תמימותן ופער הכוחות והגילאים. מעשי הנאשם פגעו פגיעה קשה בפרטיות הקטינות, האוטונומיה על גופן, בכבודן ובתחושת ביטחונן שעה שהעבירות מבוצעות בהן כשהן מצויות בביתן.

אין מדובר במעידה חד-פעמית, אלא במסכת מעשים מתוכננת, שהנאשם ביצע במשך תקופה של חודשיים. שורת עבירות מין שעיקרן מעשים מגונים כלפי קטינות בגילאים 9-12. הנאשם איתר במכוון קטינות, פעל מולן בתחכום, הפעיל לחצים, ותמרן את קורבנותיו לבצע את זממו תוך ניצולן לסיפוק יצריו המיניים הסוטים. יעידו על כך עשרות תמונות וסרטוני תועבה, בהם נראים קטינים מבצעים מעשים מיניים, שנתפסו במכשיר הטלפון שלו.

לא עלה בידי הנאשם להרים את נטל ההוכחה ולבסס את טענתו כי מצבו הנפשי מקרבו לסייגי האחריות הפלילית. מידת פגיעת מעשי הנאשם בערכים המוגנים היא ברף הגבוה. בפסיקה הנוהגת משתקפת מגמת החמרה בענישת עברייני מין הפועלים במרחב המקוון. על העונש שייגזר עליהם לשקף את סלידת החברה מהמעשים, תוך שליחת מסר מרתיע ליחיד ולרבים. על הנאשם נגזרו 48 חודשי מאסר בפועל, מאסר על תנאי, ופיצויים למתלוננות בסך כולל של 29,000 ש"ח [קובץ גזר-הדין באדיבות המאגר המשפטי "נבו"].