ת"צ 40527-04-22 אלוס נ' נאמנות סוכנות לביטוח בע"מ

אולי יעניין אותך גם

 אישור הסתלקות מתוגמלת מבקשה לאישור ייצוגית לפי חוק הספאם (פסק-דין, שלום ת"א, השופט עדי הדר):

העובדות: בקשה להסתלקות מתוגמלת מ בקשה לאישור תובענה כייצוגית. בבקשת האישור המבקש טען כי המשיבה הפרה את הוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982, לאחר ששלחה מסרונים פרסומיים בניגוד לדין. המשיבה טענה כי המבקש ביקש להצטרף לרשימת הדיוור שלה וכי הוא נעדר עילת תביעה אישית . הצדדים טענו כי המשיבה קיימה הליך סדור להפקת לקחים וחידוד נהלים שמטרתו להבטיח כי תשגר דברי פרסומת לפי דין.  

נפסק: יש לאשר את ההסתלקות . מאחר וכתוצאה מהגשת בקשת האישור המשיבה תיקנה פגמים שנפלו אצלה, בכך שחידדה את נהליה הפנימיים ותתקן הפרסומים שתשלח, הרי שעולה שלמבקש עמדה עילת תביעה טובה. בנסיבות העניין הסתלקות מתוגמלת היא פתרון מאוזן וראוי. השקעת הזמן והטרחה של המבקש וב"כ בהליך, ובמיוחד לנוכח כך שהגשת הבקשה השיגה את מטרתה העיקרית, מצדיקה פסיקת גמול. המשיבה תשלם למבקש גמול בסך 2,000 ש"ח ושכ"ט לבא-כוחו בסך 5,000 ש"ח + מע"מ.