רת"ק 24658-01-23 מורג נ' פלאפון תקשורת בע"מ

אולי יעניין אותך גם

המחוזי דחה ערעור על פסיקת ספאם - פלאפון עמדה בתנאי סעיף 30א(ג) לחוק התקשורת (החלטה, מחוזי ת"א, השופטת אביגיל כהן):

העובדות: בקשת רשות ערעור על פסק-דינו של ביהמ"ש לתביעות קטנות בת"א [ת"ק 35555-07-22], שדחה את תביעת המבקש נגד המשיבה בטענה כי האחרונה הפרה את הוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב - 1982. המבקש טען בתביעתו כי המשיבה שלחה לו 2 מסרונים שיווקיים ללא הסכמתו. ביהמ"ש לתביעות קטנות קבע כי גם בהיעדר הסכמה מפורשת בכתב של המבקש, מתקיימים תנאי סעיף 30א(ג) לחוק, מקום בו המשיבה הודיעה למבקש על הסכמתו לקבלת ההודעות ועל האפשרות לבטלן בכל עת וכן אפשרה לו להסיר את עצמו מרשימת התפוצה. 

נפסק: דין הבקשה להידחות. רשות ערעור על פס"ד של ביהמ"ש לתביעות קטנות, ובכלל זה בתביעות מכוח חוק התקשורת, ניתנת במקרים חריגים במיוחד. במקרה זה אין הצדקה לחרוג מהכלל. טענות המבקש לפיהן שליחת מסמך לכתובת המייל היא בגדר 'חוזה אחיד', שאינו מספיק לביסוס דרישת היידוע, אינה יכולה לעמוד, מקום בו האפשרות להודיע באופן הזה עולה בבהירות מלשון סעיף 30א(ג)(1) לחוק. פרשנות המבקש מטשטשת את ההבדלים בין סעיפי חוק התקשורת לעניין הצורך בהסכמת הנמען. המשיבה ענתה לדרישות הסעיף במקרה זה. היא הודיעה למבקש על הכללתו ברשימת התפוצה לקבלת פרסומות באמצעות אחת הדרכים המנויות בחוק. הודעות הפרסומת עסקו בתוכן דומה לזה בו בוצעה העסקה מלכתחילה וההודעות נשלחו לכתובת המייל אותה מסר המבקש. המשיבה הודיעה באופן ברור על האפשרות להפסיק את קבלת הפרסומות וצירפה קישור בגוף ההודעות שנשלחו.