ת"צ 1487-02-22 דביר נ' צ.ד. פינקו שירותים פיננסים בע"מ

אולי יעניין אותך גם

אישור הסדר הסתלקות מבקשה לאישור תובענה ייצוגית לפי חוק הספאם (פסק-דין, שלום פ"ת, השופט אמיר לוקשינסקי-גל):

העובדות: בקשה מוסכמת להסתלקות מבקשה לאישור תביעה ייצוגית. בבקשת האישור המבקש טען כי המשיבה, חברה העוסקת בשירותי ייעוץ בנושא החזרי מס, שלחה דברי פרסומת לנמענים בניגוד להוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982. המשיבה הכחישה בתשובתה את טענות המבקש. 

נפסק: הבקשה סבירה ועומדת בתנאי סעיף 16 לחוק תובענות ייצוגיות, שתכליתו לאפשר לביהמ"ש למחוק תובענות שאין עוד תועלת בהמשך ניהולן, בין מחמת שסיכוייהן נמוכים ובין מחמת טעם אחר כגון שמטרתן כבר הושגה. בעקבות הגשת בקשת האישור המשיבה התחייבה לנקוט צעדים הצופים פני עתיד על מנת להבטיח כי הודעות פרסומת שישלחו על ידה או מטעמה ישלחו בהתאם לחוק. ההסתלקות אינה מהווה מעשה בית דין. לא ניתן להגדיר את בקשת האישור כתובענת סרק, אך אין לאשר את הסכומים שהתבקשו בבקשת ההסתלקות. יש לפסוק למבקש גמול בסך 500 ש"ח ולב"כ שכר טרחה בסך 1,500 ש"ח. לפיכך, בקשת האישור נמחקת ותביעתו האישית של המבקש נדחית.