ת"צ 65436-11-21 קצב נ' נהוראי בלאיש בע"מ ואח'

אולי יעניין אותך גם

אישור הסתלקות מתוגמלת מבקשה לאישור ייצוגית לפי חוק הספאם, לאחר שהעסק נסגר (פסק-דין, שלום פ"ת, השופט אמיר לוקשינסקי-גל):

העובדות: בקשה מוסכמת להסתלקות מתוגמלת מבקשה לאישור תובענה ייצוגית. בבקשת האישור טען המבקש כי המשיבה 1 (חנות לממכר מזון מהיר) ומנהליה פעלו בניגוד להוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982, לאחר ששלחו הודעות פרסומת ללא הסכמה. 

נפסק: הבקשה סבירה ועומדת בתנאי סעיף 16 לחוק תובענות ייצוגיות, שתכליתו לאפשר לביהמ"ש למחוק תובענות שאין עוד תועלת בהמשך ניהולן, בין כי סיכוייהן נמוכים ובין מחמת טעם אחר כגון שמטרתן כבר הושגה. זאת, בהתחשב בכך כי העסק נסגר ולאור הצהרת המשיבים כי הם הפסיקו את ההתקשרות עם החברה הרלבנטית והפסיקו לשלוח את ההודעות נשוא בקשת האישור. המשיבים גם התחייבו כי בכל עסק שיקימו הם יפעלו להטמעת נהלים ברורים ולשמירה על הוראות חוק התקשורת. לצורך פסיקת סכומי הגמול ושכר הטרחה יש לקחת בחשבון כי בקשת האישור היתה מוצדקת שכן המשיבים שלחו למבקש הודעת פרסומת ללא קבלת אישורו או הסכמתו וכי התקיימו דיונים בתיק. מאידך, בקשת האישור אינה מורכבת והמשיב הצהיר בדיון שהעסק נסגר וכי המשיבים סובלים מקשיים כלכליים. המשיבים ישפו את המבקש בגין האגרה ששולמה וכן ישלמו למבקש גמול ושכר טרחת עו"ד בסך כולל של 2,000 ש"ח. ההסדר בין הצדדים אושר, תביעתו האישית של המבקש נדחתה והבקשה לאישור התביעה הייצוגית נמחקה.